Main menu

Vizia_Geriatria2018

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология” и „Арбилис” ООД, в периода 30 март–01 април 2018 г., в гр. София, зала Витоша, Интер Експо Център, ще се проведе Научно-практическа конференция “Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”.

Конференцията е ориентирана към всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на гериатрията.

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 23 март 2018 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Васил Левски“ 58А),

♦по банков път :

получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦на място – регистрационното бюро Интер Експо Център, гр. София.

Регистрационни такси

Ранна регистрационна такса1 – 30.00 лв.

Късна регистрационна такса и регистрация на място2 –36.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

1 Ранната регистрация е до 23 март 2017 г.

2 Регистрацията на място е на 30 март–01 април 2018 г. на регистрационното бюро в Интер Експо Център, гр. София.

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД
София 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


Лични данни
Контактна информация
Служебен адрес
Данни за фактура
Научно-практическа конференция "Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници"
  Можете да направите онлайн регистрация до 23 март 2018 г. Плащането може да бъде извършено в брой, в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Васил Левски“ 58А), по банков път (получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306) или на място на регистрационното бюро в хотел Интер Експо Център, София.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.
Ранната регистрация е до 23 март 2018 г.
Регистрацията на място е на 30 март–01 април 2018 г. на регистрационното бюро в Интер Експо Център, гр. София.
Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,докторанти и пенсионери е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.                                                                                    

При желание да бъдете настанен/а в периода на конференцията, моля да се свържете с екипа на Арбилис:

„Арбилис” ООД
София 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


Comments are closed.