Main menu

ВИДЕО НАУЧНА ПРОГРАМА – КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ

Петък, 29 януари 2021

Научна сесия
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст

Научен симпозиум
Диагностични предизвикателства при пациенти в старческа възраст

Научна сесия
Геронто-ангиология

Събота, 30 януари 2021

Научна сесия
Геронто-ритмология

Научна сесия
Кардиогеронтология (част 1)

Научен симпозиум
Моят пациент със СН-нФИ се влошава. Какво повече мога да направя?

Научна сесия
Кардиогеронтология (част

Научен симпозиум
Приложение на ДОАК при пациенти с ОКС и/или стент

Научен симпозиум
Клинични характеристики и ключови симптоми и диагностични критерии при транстиретинова амилоидна кардиомиопатия (ATTR-CM)

Научна сесия
Геронто-фармация и фармакогеронтология (част 1)

Предизвикателства пред терапията в старческа възраст
проф. Георги Момеков, проф. Деница Момекова

Хранителните добавки и поливитамините при стари хора
маг. фарм. Росица Михайлова, проф. Георги Момеков

Научен симпозиум
Дозиране на лекарства при възрастни пациенти

Научна сесия
Геронто-фармация и фармакогеронтология (част 2)

Научен симпозиум
Антикоагулация – предизвикателствата на старческата възраст

Научна сесия
Геронто-ендокринология

Неделя, 31 януари 2021

Научна сесия
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст. Полиморбидност

Научен симпозиум
Витамин К2 и калциевият парадокс в състава на съдовите усложнения при възрастни хора

Научен симпозиум
Ваксинопрофилактика на сезонен грип при хора в напреднала възраст

Научна сесия
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст

Comments are closed.