Main menu

II научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания”


По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“ в периода 18 – 20 юни 2021 г., ще се проведе Втора научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания”.
Конференцията ще се проведе в хибридна форма – ще има възможност участниците да присъстват на място и ще се излъчва стрийминг на живо на научната програма.
Много рядко, предимно в млада възраст, болестта е само една, но са налични редица съпътстващи рискови фактори като заседнал начин на живот, нездравословно хранене, тютюнопушене и др. В болшинството случаи на заболяване при по-възрастните хора са налични няколко хронични заболявания, които могат да затруднят поведението на лекарите по отношение на точна диагностика и правилно лечение.
През последните години все повече се обръща внимание на коморбидностите при пациенти с хронични заболявания. Оказва се, че при болен на средна възраст могат да са налични повече от две успоредно развиващи се болести, като лечението на едната може да бъде повлияно от развитието на другата болест.
Коморбидностите често са предизвикателства пред диагностично-терапевтичното поведение на лекарите. Не само общопрактикуващите лекари, но и специалистите трябва да се съобразяват с тях при избора на правилна терапия с оглед намалени вероятности за лекарствени взаимодействия или влошаване на прогнозата на пациента при лечението на едното от наличните заболявания. И тъй като сърдечно-съдовите заболявания са масови, а и съпътстващи на много други болести, интересът към темата от страна на всички лекари е много голям. Анализът на проблематиката налага добре осъвместен подход от подготвен интердисциплинарен екип.

Научен комитет
Председател:

проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Боряна Делийска
проф. Георги Момеков
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
доц. Лилия Демиревска


Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Глория Попова
Боян Цековски


Сърдечно-съдови заболявания и хронични белодробни болести
Сърдечно-съдови заболявания и метаболитни нарушения
Сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет
Хронично възпаление и сърдечно-съдов риск
Мозъчно-съдова болест и сърдечно-съдови заболявания
Кардионефрология
Кардиоендокринология
Полифармация и лекарствени взаимодействия
Frailty


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 3 в НДК, София.

Регистрационни такси

Регистрация за участие (онлайн или на място) – 40.00 лв. с ДДС.

Намалена регистрационна такса110.00 лв. с ДДС.

1Намалена регистрационна такса важи за специалисти по здравни грижи и пенсионери.

Регистрационната такса включва достъп на място и онлайн достъп до всички научни сесии, изложбена зона (онлайн и на място), информационна книжка (електронна и на хартиен носител), електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Акредитация
Комисиите по качество на Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитират Втора научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания”. Членовете на БФС и БАПФ могат да получат 20 кредитни точки. Кредитните точки се получават от секретариата на БФС/БАПФ, срещу представяне на сертификат за участие. Кредитните точки към БФС се заплащат на регистрационното бюро по време на форума.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Лични данни
Контактна информация
Регистрация

♦ Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума
6. Качество на организацията по отношение на:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Comments are closed.