Main menu

Първа научна конференция “COVID-19 през 20-21”


По инициатива на Фондация „Логартис”, в периода 9 – 12 септември 2021 г. „Арбилис ООД“ организира Първа научна конференция “COVID – 19 през 20-21”, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българско научно дружество по фармация, със съдействието на Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на помощник-фармацевтите.

Целта на форума е да обедини и представи натрупаните до момента знания и опит на специалистите от всички области на медицината и да бъдат дискутирани проблемите, касаещи диагностиката и лечението на пациентите, както и проследяването им след преболедуване.
Конференцията ще се проведе в хибридна форма – ще има възможност участниците да присъстват на място и ще се излъчва стрийминг на живо на научната програма.

Уважаеми колеги,

За мен е чест и привилегия, като Председател на научния комитет, да Ви поканя да вземете участие в Научна конференция на тема “COVID-19 ”, която ще се проведе в периода 9-12 септември 2021 г. в Зала 3 на Националния Дворец на Културата и паралелно с това онлайн.
Вярвам, че всеки от Вас има персонален опит, с който да се включи в обсъжданията, както и да научи нови подробности, споделени от опита на медиците от другите медицински специалности.
В разгара сме на най-голямата пандемия от 100 години насам. COVID-19 показа, че може да даде отражение върху всеки орган или система в човешкото тяло. Затова няма област на медицината, в която COVID-19 да не е топ-приоритет в проучванията през последната година. Ние, българските лекари, също активно се включихме в проучванията върху заболяването и причиняващия го коронавирус и мисля, че имаме много какво да споделим – всеки от областта, в която работи, към специалистите от всички останали области.

С уважение:

Проф. д-р Ива Христова, дмн
Председател на Научния комитет

Научен комитет

Председател:

проф. Ива Христова

Заместник-председател:
доц. Нина Янчева – Петрова


Членове:
проф. Борислав Владимиров
проф. Борислав Георгиев
проф. Галина Кирова
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Цветалина Танкова
доц. Весела Иванова
доц. Георги Панов
доц. Милена Енчева
доц. Милена Миланова
доц. Петър Атанасов
д-р Веселина Колева


Организационен комитет

Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Глория Попова
Боян Цековски

Част от темите, включени в конференцията, са:
Вирусологичен анализ на въведените и разпространени вирусни варианти и мутации на SARS-CoV-2 в България
Влияние на нефармацевтичните мерки върху разпространението на COVID-19 и други заразни болести в България през 2020 – 2021 г.
Какво научихме за етиологията, патогенезата и клиниката на заболяването – особености в клиничното протичане при деца
Промени в хемостазата и избор на антикоагулант при COVID-19
Съдови тромбози по време и след COVID-19 инфекция
Гастроинтестинална хеморагия и COVID-19
Ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с хронични чернодробни заболявания
Морфологични прояви на вирус индуцирана увреда при COVID-19 инфекция
Промени в белия дроб при COVID-19. Рентгенологично-патологична корелация
Неинвазивна диагностика на сърцето при COVID-19
Биомаркери, асоциирани с прогресия на COVID -19 болестта
COVID-19 и захарен диабет
Диагностични и терапевтични предизвикателства при бременни пациентки хоспитализирани по повод среднотежка и тежка форма на усложнена Коронавирусна инфекция
Остър инфаркт на миокарда при пациенти със среднотежка и тежка форма на усложнена Коронавирусна инфекция
Що е то мозъчна мъгла след COVID-19?
Противовирусни и болест-модифициращи средства при COVID-19 – утвърдени и експериментални терапии
Проучване на природни продукти като потенциални терапевтични средства при COVID-19
Профил на безопасност на ваксините срещу COVID-19 – план за управление на риска
Възпаление, сън и депресия
Лекарствени взаимодействия при фармакотерапия на COVID-19


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 3 в НДК, София.

Регистрационни такси

Регистрационна такса (присъствено или онлайн участие)  – 40.00 лв. с ДДС.

Намалена регистрационна такса110.00 лв. с ДДС.

1Намалена регистрационна такса важи за специалисти по здравни грижи и пенсионери.

Регистрационната такса включва достъп на място и онлайн достъп до всички научни сесии, изложбена зона (онлайн и на място), информационна книжка (електронна и на хартиен носител), електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

ВАЖНО! За участие на място се изисква да имате валиден сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен PCR/антигенен тест!

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


Комисиите по качество на Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитират Първа научна конференция “COVID-19 през 20-21”. Кредитните точки се получават от секретариата на Съюза / Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.

Забележка: БФС изисква заплащане на кредитните точки и акредитира само присъствено участие (на място по време на конференцията) на своите членове.

Уважаеми колеги, срокът за онлайн регистрация изтече!

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума
6. Качество на организацията по отношение на:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Comments are closed.