Main menu

ХII Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”


Българската Сърдечна и Съдова Асоциация има удоволствието да Ви покани да присъствате на ХII Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”,Сърдечната недостатъчност – мултидисциплинарен проблем’, която ще се проведе в периода 8-9 октмоври 2021 г.
ВАЖНО!

Поради влошената епидемична обстановка, организационният комитет взе решение събитието да премине изцяло към виртуално излъчване при запазване на периода и сесиите от научната програма!

Както всяка година, и в това издание на форума ще бъдат представени и обсъдени актуални научни и практически проблеми в областта на сърдечните и съдовите болести. Дискусиите ще се провеждат заедно с интердисциплинарен екип от водещи специалисти от различни болнични структури, заемащи важно място в здравната ни система.

Научен комитет
Председател:

чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове:
акад. проф. Иван Миланов
проф. Борислав Георгиев
проф. Нина Гочева
проф. Параскева Стаменова
проф. Сабина Захариева


Организационен комитет
Председател:

проф. Елина Трендафилова

Членове:
проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова

Интензивната терапия – екипна дейност
Сърдечната недостатъчност – основен проблем на кардиологията през 21 век
Превенцията в сърдечните и съдовите заболявания – основен приоритет
Новости в диагностиката и лечението на периферно-съдовите заболявания
Новости в ендокринологията – сърдечна недостатъчност, диабет и затлъстяване
Новости в неврологията – нови европейски препоръки
Новости в кардиологията – нови европейски препоръки: сърдечната недостатъчност, клапни заболявания, превенция, кардиостимулация


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 7 октомври 2021 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:

Регистрационна такса – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник-програма. Всички присъствали участници получават и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Лични данни
Контактна информация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

♦ Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии, изложбената зона и делегатски комплект материали. Всички присъствали участници получават и електронен сертификат за участие. :

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума
6. Качество на организацията по отношение на:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Comments are closed.