Main menu

Онлайн регистрация за XII Конференция на БССА

Лични данни
Контактна информация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

♦ Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии, изложбената зона и делегатски комплект материали. Всички присъствали участници получават и електронен сертификат за участие. :

Comments are closed.