Main menu

V Научна конференция на БССА “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

V Научна конференция на БССА
“Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

27–29 ноември 2015 г.

София, НДК, зала 6

 

Уважаеми колега,

Българската сърдечна и съдова асоциация има удоволствието да Ви покани да присъствате на Пета научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”, която ще се проведе от 27–29 ноември 2015 г. в зала 6 на НДК, София.

По традиция ще бъдат дискутирани практически проблеми в областта на сърдечната и съдовата патология от интердисциплинарен екип от водещи и уважавани лектори.

Ще имате възможност да представите Вашите най-интересни и трудни клинични случаи и да ги дискутирате с авторитетни специалисти.

Ще се запознаете с най-младите учени в България и с техните най-добри разработки в областта на сърдечната и съдовата патология.

Предвидени са награди за най-интересните клинични случаи и за най-добрите младежки научни работи.

На конференцията ще бъде представена първата книга на БССА, съдържаща интересни публикации по теми, разисквани на научните конференции на асоциацията през 2014 година.

Предвиждат се следните научни сесии:

1. „Сърдечната недостатъчност – съвременната епидемия в кардиологията”

2. „Интензивната терапия – екипна дейност” – традиционна интердисциплинарна сесия

3. „Училище по диабет за не-ендокринолози” – сесията е посветена главно на основните антидиабетни медикаменти и сърдечно-съдовите им ефекти, както и на основните цели и таргети в лечението на диабета

4. „Комбинирана антитромбозна терапия – ползи и рискове” – сесията е посветена на съвременната антитромбозна терапия с възможните комбинации при различни нозологични единици в сърдечната и съдова патология

5. „Кървене и антитромбозна терапия – гледните точки на кардиология и гастроентеролога” – съвместна сесия на БССА с гастроентеролози

6. „Моят най-интересен клиничен случай” – научно-практическа сесия, в която са предвидени награди за най-интересните и най-добре представените клинични случаи, сесията ще бъде интерактивна и ще можете да участвате активно в решаването на представените проблеми

7. „Най-добрите студентски научни разработки в областта на сърдечната и съдовата патология”

 

Планирани са пет научни симпозиуми с продължителност по 60 минути, в които ще се запознаете с новостите в областта на фармакотерапията при сърдечната и съдовата патология.

Ще бъде проведено годишно общо събрание на БССА.

Вашите най-интересни клинични случаи във вид на кратко резюме и презентация в .ppt формат можете да изпратите до 30.10.2015 г. на мейл: elitrendafilova@abv.bg. Избраните за представяне клинични случаи могат да бъдат публикувани като статия в списание „Наука Кардиология” през 2016 г.

Таксата регистрация е ниска, което е част от концепцията на БССА за достъпност на непрекъснатото медицинско обучение.

Конференцията се организира традиционно от фирма „Арбилис”, което е гаранция за добрата организация на това научно събитие.

Очакваме Ви в НДК и се надяваме на ползотворно сътрудничество в областта на сърдечната и съдовата патология.

 

От УС на БССА

 

PDF-download-icon Покана

 

Научен комитет

Председател
чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове
чл.-кор. проф. Иван Миланов
проф. Жанета Георгиева
проф. Нина Гочева
проф. Параскева Стаменова
проф. Сабина Захариева
проф. Стефан Денчев

 

Организационен комитет

Председател
доц. Елина Трендафилова

Членове
проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова

PDF-download-icon Научна програма

27 ноември 2015 г. (петък)

14.00–14.10 Откриване
14.10–15.30 Научна сесия
Диабетология за не-ендокринолози
Модератори:
• проф. Сабина Захариева (УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, МУ, София)
• доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)

1. Лечение на артериалната хипертония при захарен диабет – проф. Сабина Захариева
(УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, МУ, София)

2. Перорални антидиабетни медикаменти – механизъм на действие, индикации, контраиндикации – д-р Невена Чакърова (УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, МУ, София)

3. Сърдечно-съдови ефекти на антидиабетните медикаменти – проф. Мария Орбецова (УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, Пловдив)

15.30–15.45 Почивка
15.45–16.45 Научен симпозиум Дислипидемии – когато статините не помагат
с подкрепата на Санофи

1. Ezen – крачка напред – доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)

2. Praluent – бъдещето сега – проф. Нина Гочева (Националнa кардиологична болница, София)

16.45–17.00 Кафе-пауза
17.00–18.45 Научна сесия
Сърдечна недостатъчност
с подкрепата на Сервие Медикал
Модератори:
• проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)
• доц. Добромир Гочев (Военномедицинска академия, София)

1. Патогенеза на сърдечната недостатъчност – доц. Добромир Гочев (Военномедицинска академия, София)

2. Утвърдената медикаментозна терапия на хронична сърдечна недостатъчност според съвременните препоръки– проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)

3. Кардиостимулация при сърдечна недостатъчност според съвременните препоръки – д-р Васил Трайков („Токуда Болница София“, София)

4. Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване – актуални проблеми и перспективи –
доц. Бранимир Каназирев (Медицински университет, Варна)

18.45–19.00 Почивка
19.00–20.00 Научен симпозиум
Минералкортикостероидни рецепторни антагонисти – нови възможности в терапията на сърдечно-съдовите заболявания с подкрепата на Актавис ЕАД
Модератор:
• проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)

1. Алдостерон и сърдечно-съдов риск – проф. Сабина Захариева (УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, МУ, София)

2. Еплеренон – клинични доказателства при сърдечна недостатъчност и миокарден инфаркт – проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)

28 ноември 2015 г. (събота)

09.00–10.30 Научна сесия
Интензивната терапия – екипна дейност
Модератори:
• доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)
• доц. Милена Миланова (MБАЛНП „Св. Наум“, София)

1. Хипонатриемия при критично болни – механизми, лечение и прогноза – доц. Живка Бонева (МИ–МВР, София)

2. Съвременни диализни методи при критично болни – д-р Иван Трендафилов (УМБАЛ „Александровска“, МУ, София)

3. Съвременно лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт – доц. Милена Миланова (MБАЛНП „Св. Наум“, София)

10.30–11.00 Кафе-пауза
11.00–12.00 Научен симпозиум
Ползи отвъд АСЕ-инхибицията (от артериална хипертония до остър коронарен синдром) с подкрепата на Берлин-Хеми

1. Кардиопротекция от първия ден – д-р Мариана Господинова

2. Антихипертензивен агент под прикритие – проф. Георги Момеков (МУ, София)

3. Zofenopril+HCTZ в лечението на пациенти с артериална хипертония – доц. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница,София)

12.00–12.20 Почивка
12.20–13.30 Обяд Годишно Общо събрание на БССА
13.30–15.10 Научна сесия
Комбинирана антитромбозна терапия – ползи и рискове с подкрепата на Пфайзер
Модератори:
• проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)
• проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)

1. Комбинирана антитромбозна терапия при пациенти с остър коронарен синдром – проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)

2. Комбинирана антитромбозна терапия при пациенти с предсърдно мъждене и коронарна болест – д-р Георги Владимиров (Национална кардиологична болница, София)

3. Комбинирана антитромбозна терапия при пациенти с ериферна артериална болест – доц. Детелина Луканова
(Национална кардиологична болница, София)

4. Комбинирана антитромбозна терапия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт – проф. Параскева Стаменова
(MБАЛНП „Св. Наум“, София)

15.10–15.40 Кафе-пауза
15.40–16.40 Научен симпозиум
Еволюция в антикоагулантната терапия с дабигатран етексилат
с подкрепата на Бьорингер Ингелхайм
Модератор:
• проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)

1. Индивидуализираната терапия – правилният избор за вашия пациент – проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)

2. Данни за dabigatran etexilate от клиничната практика – доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)

16.40–17.00 Почивка
17.00–18.30 Научна сесия Гастроинтестинално кървене при антитромбозна терапия – гледната точка на кардиолога и гастроентеролога
с подкрепата на Байер Хелткеър България

Модератори:
• проф. Борислав Владимиров (УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, МУ, София)
• проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)

1. Сърдечно-съдов риск и риск от кървене – баланс на рисковете: гледната точка на кардиолога – доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)

2. Гастроинтестинално кървене при антитромбозна терапия – причини, лечение, профилактика: гледната точка на гастроентеролога – проф. Борислав Владимиров (УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, МУ, София)

3. Алгоритъм за поведение при кървене и антидоти –доц. Мария Токмакова (УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, Пловдив)

4. Дискусия

18.30–18.45 Почивка
18.45–19.45 Научен симпозиум
с подкрепата на Новартис
Модератор:
• доц. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница, София)

1. Мултидисциплинарен подход при диагнозата и лечението на пациенти с висок сърдечно-съдов риск –
доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София), доц. Пламен Попиванов (УМБАЛ „Александровска“, МУ, София)

29 ноември 2015 г. (неделя)

09.00–11.00 Научна интерактивна сесия
Моят най-интересен клиничен случай
Научно жури:
• проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)
• проф. Параскева Стаменова (MБАЛНП „Св. Наум“, София)
• проф. Сабина Захариева (УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, МУ, София)
• доц. Детелина Луканова (Национална кардиологична болница, София)
• доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)

1. Случай на синдром на забавен кръвоток в коронарните
артерии – д-р Ния Емилова (Национална кардиологична болница, София), проф. Стефан Денчев (МИ–МВР, София), доц. Яна Симова (Национална
кардиологична болница, София)

2. Хибридната хирургия като метод на избор при лечение на пациент с инфектирана илио-феморална протеза –
д-р Наделин Николов, д-р Атанас Анастасов, д-р Бойка Стоянова, проф. Марио Станкев (Национална кардиологична болница, София)

3. Дебют на сърдечна недостатъчност при млад мъж – д-р Долина Генчева, д-р Николай Атанасов, д-р Димитър Василев, д-р Калин Кръстев, доц. Людмила Владимирова-Китова, доц. Мария Токмакова (УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, Пловдив)

4. Хеморагични усложнения след прием на НОАК – д-р Георги Владимиров (Национална кардиологична болница, София)

5. Случай на двустранна каротидна тромбоза в млада възраст – д-р Диана Атанасова, д-р Мариела Радева, доц. Милена Миланова (МБАЛНП „Св. Наум“, София)

6. Пациентка със „сърдечен тумор“ – д-р Величко Пенчев (Медицински университет, Плевен)

7. Случай на хепарин-индуцирана тромбоцитопения при пациентка с остър миокарден инфаркт – д-р Венцислав Григоров (Национална кардиологична болница, София)

11.00–11.30 Кафе-пауза
11.30–12.50 Съвместна научна сесия на БССА и АСМБ-София Най-добрите студентски научни разработки в областта на сърдечната и съдовата патология
Научно жури:
• проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)
• доц. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница, София)
• доц. Милена Миланова (MБАЛНП „Св. Наум“, София)
• Нези Низамова (Асоциация на студентите медици в България, София)

1. Дисекация на аорта 3 тип след операция Бентал де Боно, по повод анулоаортна ектазия – Марина Ерева, д-р Делян Еврев (Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, София)

2. Дилатативна кардиомиопатия – възможни причини и диференциална диагноза в млада възраст – Мартин Караманлиев, Елина Мерашка, Габриела Михайлова, Никола Бончев, Виктор Илиев, Гюляй Сеидова, Гергана Иванова, Теодора Николова, Дебо-
ра Йорданова, Диана Гайдарова (Медицински университет, Плевен)

3. Пилотно проучване сред пациенти на перорална антикоагулантна терапия относно тяхната информираност за
безопасно и ефикасно провеждане на лечението – Сияна Георгиева, Георги Христов, Георги Семовски, Татяна Димитрова, Алия Сабах, д-р Павлина Андреева-Гатева (Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, София)

4. Високосензитивен С-реативен протеин при пациенти с коронарна болест – Радостин Радушев, Айгуля Акишева, Ружа Генчева, Емилия Димитрова, Емел Емин(Медицински университет, Плевен)

5. Стрес-индуцирана кардиомиопатия – Таня Стефанова, Сави Шишков, Антония Кишева, д-р Антония Кишева (Медицински университет, Варна)

12.50–13.00 Закриване

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Можете да направите онлайн регистрация до 20 ноември 2015 г.

Плащането може да бъде извършено в брой, в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Васил Левски“ 58А), по банков път (получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306) или на място на регистрационното бюро във фоайе зала 6, НДК, София.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация130.00 лв.

Регистрация на място236.00 лв.

 

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 20 ноември 2015 г.

Регистрацията на място е на 27–29 ноември 2015 г. на регистрационното бюро във фоайе зала 6, НДК, София.

Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти, докторанти и пенсионери е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

 

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД
София 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Онлайн-регисистрацията приключи. Моля, заповядайте на регистрационно бюро във фоайе на зала 6, НДК от 27 ноември 2015 г.

Comments are closed.