Main menu

II научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ РАЗЛИЧНИ НОЗОЛОГИИ’


По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“ в периода 28 – 30 януари 2022 г. ще се проведе изцяло онлайн Втора научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ РАЗЛИЧНИ НОЗОЛОГИИ’. Конференцията се организира съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация.
Кардиоонкологията е ново направление в кардиологията, в което се обединяват диагностично-терапевтичните подходи на кардиолози и онколози с цел по-доброто лечение на онкологично болни. Поради големия интерес на лекарите към първото издание на форума бе решено да се организира ново издание, на което още по-подробно да бъдат разгледани проблемите на кардиоонкологията.


Научен комитет
Председатели:

проф. Борислав Георгиев
доц. Наталия Чилингирова


Членове:
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
доц. Елена Димитрова
доц. Илияна Петрова
доц. Мария Димова


Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Глория Попова
Боян Цековски

Нова класификация на синдромите в кардиоонкологията
Сърдечно-съдова спешност при онкоболни
Антрациклинова кардиотоксичност и възможности за фармакологично повлияване
Карцином на простата
Прецизна онкология
Имунотерапии в онкология
Генетичните изследвания в диагностиката на онкологичните заболявания
Гастроинтестинални тумори
Карцином на гърдата
Карцином на бял дроб
Онкохематология
Малигнен меланом
ЕКГ мониториране при химио и лъчетерапия
Клинична фармация и фармакотерапия в онкологията
Такоцубо кардиомиопатия при пациенти с онкологични заболявания
Коагулация и хемостаза при онкологични заболявания и др.


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 27 януари 2022 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант!
Контактна информация
Регистрация

♦ Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие. :

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Comments are closed.