Main menu

Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 18-20 февруари 2022 г. ще се проведе изцяло виртуално Втора научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”.
Целта на конференцията е да бъдат дискутирани новите европейски насоки в контрола на сърдечно-съдовия риск, паралелно с практическия опит на водещите кардиологични специалисти в страната.

Научен комитет

Председател

проф. Борислав Георгиев

Членове:
чл.-кор. проф. Цветалина Танкова

проф. Георги Момеков

проф. Елина Трендафилова

проф. Ивет Колева

Доц. Илияна Петрова

Доц. Лилия Демиревска

Организационен комитет

Председател

Иван Батаклиев

Членове:

Боян Цековски

Глория Попова

Ния Младенова

Европейски препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
Потенциални модификатори на риска според препоръките на ESC за профилактика’2021
Оптимизиране на управлението на сърдечно-съдовия риск
Оптимизиране на начина на живот според препоръките на ESC за профилактика’ 2021
Стратегии за контрол на дислипидемиите според препоръките на ESC за профилактика’2021
Клинична фармация и фармакотерапия
Ролята на Lp(a)
Стратегии за контрол на диабета според препоръките на ESC за профилактика’2021
Остатъчен сърдечно-съдов риск
Околна среда, замърсяване на въздуха и промени на климата и отношението им към СС риск
Неалкохолна чернодробна стеатозна болест
Затлъстяване и възможности на физикалните фактори за превенция на някои последици от затлъставянето


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 17 февруари 2022 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка:
1. Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на на документ, удостоверяващ статута им.
2. Регистрацията за фармацевти е безплатна само в случай че Конференцията е акредитирана от Български фармацевтичен съюз. БФС НЕ АКРЕДИТИРА форуми, които се провеждат във виртуален формат.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.


Лични данни
Контактна информация
Регистрация

♦ Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие. :

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.Comments are closed.