Main menu

VI Научна конференция “От науката до леглото на болния”

VI Научна конференция

От науката до леглото на болния

„От патогенезата през диагнозата до прогнозата”

3–6 октомври 2013 г.

Златни пясъци

От 3–6 октомври 2013 г., кк Златни Пясъци, се проведе VІ Научна конференция От науката до леглото на болния „От патогенезата през диагнозата до прогнозата”. Тя протече под патронажа на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Инициатори на конференцията бяха Фондация „Академия-Кардиология” и Арбилис съвместно с Медицински университет – Варна, Българска сърдечна и съдова асоциация, Български институт по метаболитен синдром, Българска асоциация по сексуална медицина и Българско научно дружество по фармация.

Форматът на конференцията отразява формата на големите европейски форуми. Проявеният интерес към тазгодишното издание беше изключително голям. Участие взеха общопрактикуващи лекари, медицински специалисти, фармацевти, специализанти и студенти.

Над 50 водещи лектори от страната изнесоха над 100 лекции. Проведоха се научни курсове по ЕКГ и ехокардиография. Целта на научната програма бе да се разработи цялостна мултидисциплинарна оценка на съвременните постижения в диагностиката и терапията на сърдечно-съдовите, ендокринните, неврологичните и нефрологичните заболявания. Особено внимание беше обърнато на терапията и на лекарствените взаимодействия. Бяха дискутирани клинични случаи, с приложените към тях диагностични и терапевтични подходи.

За първи път у нас бяха представени резултатите от профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите и метаболитните заболявания в Европа, и в частност в България, изнесени пред европейската научна общественост в началото на септември 2013 г. Бяха обсъждани новите европейски препоръки за лечение на артериалната хипертония и новите международни стратегии за лечение на захарния диабет. През анализ на клинични случаи се обсъждаха взаимодействията между лекарства и между лекарства и хранителни добавки и храни, което е изключително важно и полезно за ежедневната практика.

КОМИТЕТИ

Председател на Научния комитет 

Чл. кор. проф. Мила Власковска

 

Научен комитет

Чл. кор. проф. Иван Миланов

Проф. Жанета Георгиева

Проф. Здравко Каменов

Проф. Нина Гочева

Проф. Николай Данчев

Проф. Пенка Переновска

Проф. Сабина Захариева

Проф. Стефан Денчев

Проф. Цветалина Танкова

Доц. Владимир Христов

Доц. Георги Момеков

 

Председател на Организационния комитет

Доц. Борислав Георгиев

 

Организационен комитет

Доц. Даниела Попова

Доц. Добромир Гочев

Д-р Милко Стоянов

Доц. Славина Сурчева

Д-р Румяна Симеонова

Иван Батаклиев

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.