Main menu

Практическа дискусия на тема: „От науката към практиката” 

2526 март 2016 г.
София, НДК, зала 6

 

По инициатива на Българската Сърдечна и Съдова Асоциация в периода 25–26 март 2016 г., гр. София, зала 6 на НДК  се проведе практическа дискусия на тема: „От науката към практиката” – интерактивно тематично обучение за ОПЛ и кардиолози с клинични случаи.

Форумът  премина под формата на интерак­тивно тематично обучение. Планирани са няколко теоре­тични лекции, 5 научни сесии с дискусия върху интерактивно представени клинични случаи от реалната клинична практика, трудните клинични решения и научната обосновка за тях, както и сателитни научни симпозиуми.

Основните теми за дискусия бяха:

  1. Антитромбозна терапия – антиагреганти и антикоагуланти
  2. Вторична превенция след остър корона­рен синдром

Ще имате възможност за дискусия с различни по специалност водещи експерти – кардиолози, интервенционални кардиолози, електрофизиолози, хемостазеолози, невролози, нефролози, по следните теми:

♦Какви хемостазни тестове да използваме при различните    антикоагуланти и антиагреганти в различни клинични ситуации

♦Индивидуализиран избор на антитромбозна терапия според  конкретната клинична ситуация и конкретния пациент

♦Трудни клинични казуси – кървене, мозъчна хеморагия, влошена  бъбречна функция, предстояща оперативна намеса и т.н.

♦Комбинирана антитромбозна терапия

♦Оптимална вторична превенция – комплексен подход

 

Практическата дискусия „От науката към практика­та“ е предназначена за ОПЛ, кардиолози, невролози и всички лекари, които в ежедневната си практика се срещат с антитромбозната терапия и с пациенти след остър коронарен синдром.

 

 

Научен комитет

 

 

Петък, 25 март 2016 г.
14.00–14.30 ч. Откриване
14.30–16.00 ч. Научна сесия Антикоагулантна терапия при предсърдно мъждене
Модератори: проф. Нина Гочева, доц. Милена Миланова, проф. Мария Цекова
1. Антитромбозна терапия при предсърдно мъждене – баланс на рисковете
проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)
2. Клиничен случай на хеморагичен инсулт и системен емболизъм при пациент с предсърдно мъждене
д-р Георги Владимиров (Национална кардиологична болница, София)
3. Клиничен случай на пациент с ПМ и ХБЗ при предстояща планова коремна операция
д-р Лилия Демиревска (Военномедицинска академия, София)
16.00–16.30 Кафе-пауза
16.30–17.15 ч. Научен симпозиум Терапевтичен подход при пациенти с артериална хипертония
с подкрепата на Актавис ЕАД
Модератор: проф. Димитър Раев
1. Рамиприл в превенцията и терапията по целият сърдечно-съдов континуум
проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)
2. Комбинирана антихипертензивна терапия с рамиприл
доц. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница, София)
17.15–17.30 ч. Почивка
17.30–19.00 ч. Научна сесия Антикоагуланти, антиагреганти и хемостазни тестове
Модератори: проф. Ива Паскалева, проф. Нина Гочева, доц. Елина Трендафилова
1. Хемостазни тестове при антитромбозна терапия – кога и какви тестове да използваме
проф. Ива Паскалева (Национална кардиологична болница, София)
2. Пациент с предсърдно мъждене и терапия с НОАК при предстояща спешна операция – роля на хемостазните тестове
д-р Евелина Дончева (Национална кардиологична болница, София)
3. Пациент след ОКС, лекуван с РСІ с МИС и кървене на фона на двойна антитромбоцитна терапия
д-р Добринка Динева (Национална кардиологична болница, София)
19.00–19.15 ч. Почивка
19.15–20.00 ч. Научен симпозиум Зофеноприл и остър коронарен синдром
с подкрепата на Берлин-Хеми
Модератор: доц. Елина Трендафилова
1. Вторична превенция след ОКС – мястото на АСЕ-инхибиторите”
доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)
2. Зофеноприл – моделиране на лява камера след остър инфаркт – данни от клиничната практика”
доц. К. Христова
Събота, 26 март 2016 г.
9.00–11.00 ч. Научна сесия Остър коронарен синдром – въпроси и отговори
Модератори: проф. Стефан Денчев, проф. Мария Цекова, д-р Христо Матеев
1. Съвременна антитромбоцитна терапия при ОКС
проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)
2. Антитромбозна терапия след ОКС – въпроси и отговори според Европейските препоръки 2015 г.
доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)
3. Клиничен случай на тройна антитромбозна терапия при остър миокарден инфаркт, предсърдно мъждене, ВТЕ и HIT
д-р Венцислав Григоров (Национална кардиологична болница, София)
4. Пациент с ОКС на фона на ПМ и предшестваща терапия с НОАК/ВКА
д-р Александър Александров (Национална кардиологична болница, София)
11.00–11.30 ч. Кафе-пауза
11.30–12.15 ч. Научен симпозиум Бета-блокери и коморбидност
с подкрепата на Мерк България
Модератор: доц. Добромир Гочев
1. Бета-блокери при сърдечна недостатъчност след ОКС – доза или сърдечна честота?
доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)
2. Бета-блокери при пациенти със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване
доц. Добромир Гочев (Военномедицинска академия, София)
12.15–12.30 ч. Почивка
12.30–13.15 ч. Обеден научен симпозиум Xarelto – най-нови данни от неинтервенционални проучвания и регистри
с подкрепата на Байер Хелткеър България
Модератор: доц. Елина Трендафилова
1. XANTUS и XALIA – първите проспективни, обсервационни, неитервенционални проучвания на НОАК в клиничната практика
проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)
13.15–13.30 ч. Почивка
13.30–15.30 ч. Научна сесия Трудните решения при антитромбозна терапия – необходим е интердисциплинарен подход
Модератори: проф. Борис Богов, проф. Георги Момеков, доц. Елина Трендафилова, проф. Ива Паскалева
1. Лекарствени взаимодействия при терапия с антикоагулантни и антиагреганти
доц. Румяна Симеонова (Медицински университет, София)
2. Контраст индуцирана нефропатия и антитромбозна терапия
доц. Румяна Кръстева (УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет, София)
3. ОКС с ин-стент тромбоза – резистентност към клопидогрел
д-р Ивайло Балакев (МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, Велико Търново)
4. Пациент с БТЕ и ПМ
д-р Величко Пенчев (УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Медицински университет, Плевен)
15.30–16.00 ч. Кафе-пауза
16.30–17.15 ч. Научен симпозиум Апиксабан – научна история и факти
с подкрепата на Пфайзер
Модератор: доц. Елина Трендафилова
1. Нови антикоагуланти – еднократен или двукратен прием
проф. Георги Момеков (Медицински университет, София)
2. Антокоагулация с не-vitK-антагонисти (НОАК) – от клиничните проучвания до реалния живот
доц. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница, София)
17.15–17.20 ч. Почивка
17.20–17.45 ч. Научен симпозиум Подход в лечението на коронарната болест – утвърдени стандарти и нови аспекти
с подкрепата на Санофи
1. Подход в лечението на коронарната болест – утвърдени стандарти и нови аспекти
проф. Мария Цекова (Медицински университет, Плевен)
17.45–18.00 ч. Почивка
18.00–19.30 ч. Научна сесия Вторична превенция след ОКС, кардиоверсия, имплантиране на кардиостимулатори и комплексна антитромбозна терапия
Модератори: доц. Добромир Гочев, доц. Тошо Балабански, доц. Борислав Георгиев, д-р Ивайло Кожухаров
1. Вторична превенция след остър коронарен синдром – медицина на доказателствата
доц. Добромир Гочев (Военномедицинска академия, София)
2. Как да процедираме с антитромбозната терапия при кардиоверсия, имплантиране на кардиостимулатор и аблация
д-р Милко Стоянов (Национална кардиологична болница, София)
3. Пациент след ОКС с ранна ин-стент пролиферация – роля на адекватната вторична превенция
д-р Марияна Господинова (МИ на МВР, София)

 

 

Comments are closed.