Main menu

 II Научна конференция “Факти, противиречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания”

7-10 юли 2016
Банско, х-л Грийн Лайф

 

Втора Научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдови заболявания” – 7–10 юли 2016г., в хотел Грийн лайф, гр. Банско. Този уникален по рода си научен форум е посветен на някои от най-новите и актуални проблеми в кардиологията. По време на научната конференция участниците ще имат възможност да дискутират интересни дискусионни проблеми от практиката очи в очи с водещи български експерти.

Научен комитет

PDF Програма 

Четвъртък

18.45-20.15 История на кардиологията

Нобелови награди за медицина и връзката им със сърдечно-съдовите заболявания

Петък

9.00–10.45 Стрес и сърдечно-съдов риск

9.00-9.30 – Остър и хроничен стрес и сърдечно-съдови заболявания

9.30 -10.00 – Стрес-индуцирана кардиомиопатия

10.00-10.30 – Катехоламинова камерна тахикардия

 11.15-13.30 Епидемиология, профилактика и терапия

11.15-11.45 – Резултатите от EUROASPIRE III и от EUROASPIRE IV – избор на терапия и резултати

11.45– 12.25 – Концепциите за полипил

12.25-13.00 – Артериална хипертония – за високото нормално налягане и за по-ниските прицелни стойности

 14.30-15.45 Вариабилитет

14.30-15.00 – Вариабилитет на сърдечната честота

15.00-15.30 – Вариабилитет на артериалното налягане – маркер на риска или таргет за терапия

16.15-17.30 Ритъмни и проводни нарушения

16.15-16.45 – Каналопатии

16.45 – 17.15  – Медикаментозно удължен QT-интервал. Лекарствени комбинации удължаващи QT-интервала

18.00-19.45 Дислипидемии

18.00-18.30-Дислипидемии – разлики между Европейски и Американски ръководства

18.30-19.00-Нестатинова терапия за лечение на дислипидемиите

19.00-19.30-Нови препоръки за употреба на нестатинова терапия за лечение на дислипидемиите

Събота

9.00 – 11.15 Белодробна хипертония и вродени сърдечни малформации

9.00-9.30 – Белодробна хипертония при съединително-тъканна болест

9.30-10.00 – Селективност и неселективност на ендотелиновите рецепторни антагонисти. Метаболизъм на ЕРА

10.00-10.30 – Простациклини при БАХ

10.30-11.00 – Организация на център за вродени сърдечни малформации

 

11.45.00-13.00 Исхемична болест на сърцето

11.45-12.15 – Миокардна исхемия. Прекондициониране, посткондициониране и др.

12.15-12.45 – Метаболитна терапия при миокардна исхемия

 

14.00-16.00 Съдова хирургия и ангиология

14.00-14.30 – Болести на аортата. Проследяване на болни с абдоминални аневризми. Индикации за оперативно лечение

14.30-15.00 – Мултифокална атеросклероза

15.00-15.30 – Варикозна болест – диагностика и терапевтични възможности

15.30-16.00 – Инвазивно лечение на варикозната болест

 

16.30-18.30 Клинична фармация и фармакотерапия

16.30-17.00 – Антитела

17.00-17.30 – Еднократен или двукратен прием на медикаментите

 

Неделя

9.00 – 11.00 Кардиогеронтология

9.00-9.30 – Коронарна болест на сърцето при пациенти над 80 год. възраст

9.30-10.00 – Несърдечни коморбидности при пациенти със сърдечно-съдови заболявания на възраст над 80 год.

10.00-10.30 – Фармакокинетични аспекти на фармакотерапията при пациенти над 80 год. възраст

10.30-11.00 – Асоциирани с възрастта изменения на лекарствените мишени и сигналната трандсукция – клинична транслация при пациенти над 80 год. възраст

Comments are closed.