Main menu

По инициатива на Фондация Логартис и Арбилис ООД, съвместно с Катедра по педиатрия и Фармацевтичния факултет към МУ-София, в периода 24–26 юни 2016 г., в х-л Рила, кк Боровец, се проведе Научна конференция „Диагностика, терапия и профилактика в детско-юношеска възраст. От генетичния анализ до здравото дете“.

Целта на конференцията бе да представи най-актуалната информация на медицинските специалисти от различни области, чрез представяне и дискутиране на ключови теми от водещи специалисти в областта на педиатрията.

Програмата на Първата научна конференция „Диагностика, терапия и профилактика в детско-юношеска възраст. От генетичния анализ до здравото дете“ включваше значителен брой лекции по най-съвременните въпроси на профилактиката, диагностиката и терапията на най-често разпространените хронични заболявания и остри състояния в педиатричната популация. Интерес предизвикаха научните сесии за метаболитни заболявания, детските лекарствени форми, артериална хипертония при деца и юноши, ревматология, диабет и болести на метаболизма и др.

Нов акцент в научна програма бе поставен от лектори от Фармацевтичния факултет към МУ – София. Специално внимание беше отделено на актуалната концепция „Фармацевтични грижи“ при децата, както и на особеностите на лекарствените форми за деца и най-новите подходи при създаването им.

 

 

Научен комитет

Председатели: проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов

Членове:

Чл.кор.проф. Мила Власковска

Чл.кор.проф. Чавдар Славов

проф. Валентина Петкова

проф. Маргарита Цонзарова

проф. Мая Константинова

проф. Радка Тинчева

доц. Анна Кънева

доц. Борислав Георгиев

доц. Елисавета Стефанова

доц. Ирина Николова

 Организационен  комитет:

Председател: Иван Батаклиев

 Членове:

доц. Милен Димитров

д-р  Полина Митева

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 22 март 2016 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Васил Левски“ 58А),

♦по банков път :

получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦на място – регистрационното бюро в хотел Рила, Боровец.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация150.00 лв.

Регистрация на място270.00 лв.

 

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 22 юни 2016 г.

Регистрацията на място е на 24–26 юни 2016 г. на регистрационното бюро във хотел Рила, Боровец.

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД
София 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

 

Comments are closed.