Main menu

От 26 до 29 май 2016 г. в кк Златни пясъци, х-л „Мелиа Гранд Ермитаж”, се проведе Училище кардиология „Биомаркери при сърдечно-съдовите заболявания“. То се осъществи по инициатива на Фондация „Академия-Кардиология“ и  организирано от „Арбилис” ООД. Ексклузивен спонсор на форума е „Актавис България”.

Научната програма бе организирана в сесии и включваше лекции, представящи систематизирана информация с високо научно съдържание и добра практическа насоченост:

 • Биомаркери – определение и видове биомаркери
 • Генетични биомаркери при сърдечно-съдови заболявания
 • Най-често рутинно прилагани биомаркери
 • Биомаркери при есенциална хипертония
 • Биомаркери при ендокринни хипертонии
 • Биомаркери при аритмии
 • Биомаркери при дислипидемии
 • Биомаркери за ранна атеросклероза
 • Биомаркери при метаболитен синдром и захарен диабет
 • Биомаркери при сърдечна недостатъчност
 • Биомаркери при белодробна артериална хипертония и при белодробен тромбемболизъм
 • Биомаркери при периферна артериална болест
 • Биомаркери при кардиоренален синдром
 • Класически маркери при остър коронарен синдром
 • Нови биомаркери при сърдечна недостатъчност
 • Нови биомаркери при остър коронарен синдром
 • По пътя към персонализираната медицина
 • Биомаркери при разработване и въвеждане на нови медикаменти.

Comments are closed.