Main menu

Научна конференция “Факти, противиречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания”

29 септември-02 октомври 2016
Банско, х-л Грийн Лайф

 

Втора Научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдови заболявания” – 29 септември–02 октомври  2016 г., в хотел Грийн лайф, гр. Банско. Този уникален по рода си научен форум е посветен на някои от най-новите и актуални проблеми в кардиологията. По време на научната конференция участниците ще имат възможност да дискутират интересни дискусионни проблеми от практиката очи в очи с водещи български експерти.

Научен комитет

Научна програма

Четвъртък 29.09.2016
18.30-18.45 Откриване
18.45-19.45 История на кардиологията
18.45-19.45 – Нобелови награди в кардиологията (сърдечно-съдовата система)
Петък 30.09.2016
9.00 – 10.45 Стрес и сърдечно-съдов риск
9.00-9.30 – Остър и хроничен стрес и сърдечно-съдови заболявания
9.30 -10.00 – Стрес индуцирана кардиомиопатия
10.00-10.30 – Катехоламинергична камерна тахикардия. Наследствени аритмии
11.15-13.15 –  Дискусия

11.15-12.50 Епидемиология, профилактика и терапия
11.15-11.45 – Резултатите от EUROASPIRE III и от EUROASPIRE IV/
11.45– 12.15 – Концепциите за полипил
12.15-12.35 – Tрябва ли да се лекува високото нормално артериално налягане
12.35-12.50 – Има ли полза за пациента от по-ниски от препоръчаните в ръководствата прицелни стойности на артериалното налягане?
14.30-16.15 – Дискусия

14.30–16.00 Вариабилитет, ритъмни и проводни нарушения
14.30-15.00 – Вариабилност на сърдечната честота
15.00-15.30 – Вариабилитет на артериалното налягане и сърдечно-съдов риск
15.30-16.00 – Медикаментозно удължен QT-интервал. Лекарствени комбинации удължаващи QT-интервала
Дискусия

16.45-18.30 Дислипидемии
16.45-17.15 – Диагноза и поведение при дислипидемии в съвременните препоръки
17.15-17.45 – Нестатинова терапия за лечение на дислипидемиите
17.45-18.15 – Нови препоръки за употреба на нестатинова терапия за лечение на дислипидемиите
Дискусия
Събота 01.10.2016
9.00-11.15 Клинична фармация и фармакотерапия (1)
9.00-9.30 – Селективност и неселективност на ендотелиновите рецепторни антагонисти. Метаболизъм на ЕРА
9.30-10.00 – Простациклини при БАХ
10.00-10.30 – Терапевтични моноклонални антитела в клиничната медицина
10.30-11.00 – Фосфодиестеразни инхибитори при БАХ
Дискусия
11.45-13.00 Исхемична болест на сърцето
11.45-12.15 – Миокардна исхемия
12.15-12.45 – Метаболитна терапия при миокардна исхемия
Дискусия
14.00-15.45 Кардиогеронтология
14.00-14.30 – Коронарна болест на сърцето при пациенти над 80 год. Възраст
14.30-15.00 – Несърдечни коморбидности при пациенти със сърдечно-съдови заболявания на възраст над 80 год.
15.00-15.20 – Фармакокинетични аспекти на фармакотерапията при пациенти над 80 год. възраст
15.20-15.40 – Асоциирани с възрастта изменения на лекарствените мишени и сигналната трансдукция – клинична транслация при пациенти над 80 год. възраст
Дискусия
16.15-18.00 Клинична фармация и фармакотерапия (2)
16.15-16.45 – Еднократният или двукратен дневен прием на медикаментите е ефективен и безопасен за пациентите
16.45-17.15 – Еректилна дисфункция – диагностика и терапия
17.15-17.45 – Лекарствени взаимодействия с фосфодистеразни инхибитори, прилагани за лечение на еректилната дисфункция
Дискусия
18.15-19.30 Съдова хирургия и ангиология (част 1)
18.15-18.45 – Болести на аортата, аневризми на абдоминалната аорта, предиктори на руптура

18.45-19.15 – Мултифокална атеросклероза
Дискусия
Неделя 02.10.2016
9.00–10.15 Белодробна хипертония и вродени сърдечни малформации
9.00-9.30 – Белодробна артериална хипертония при системни болести
9.30-10.00 – Център по вродени сърдечни малформации
Дискусия
10.15–11.30 Съдова хирургия и ангиология (част 2)
10.15-10.45 – Варикозна болест – диагностика и терапевтични възможности
10.45-11.15 – Инвазивно лечение на варикозната болест
Дискусия
11.30- Закриване

Comments are closed.