Main menu
onlain-vizia_18aug2016

onlain-vizia_8nov2016_02Българска сърдечна и съдова асоциация (БССА), организира VI Научна конференция на тема „Съвременни акценти в сърдечната и съдова патология, която ще се проведе от 25 – 27 ноември 2016 г., гр. София, зала 6 на конферентен център НДК.

Основни теми на конференцията ще бъдат:

  • ♦Интензивна терапия
  • ♦Кардио-онкология
  • ♦Новите европейски препоръки от 2016 г  – фокус върху сърдечна   недостатъчност и нови класове медикаменти за лечение на дислипидемиите
  • ♦Сърдечно-съдови усложнения при болни в неврологията
  • ♦Съвременни методи за диагностика на абдоминална аневризма
  • ♦Белодробна артериална хипертония

Конференцията представлява интерес за кардиолози, пулмолози, ендокринолози, невролози,онколози ОПЛ, специалисти по съдова хирургия и ангиология, анестезиология, студенти по медицина и фармация

Екипът от лектори включва уважавани медицински специалисти и експерти, в различните области на медицината.

По традиция основната цел на Конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в областта на фармакотерапията и сърдечната и съдова патология.

Научен комитет

Председател
чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове
чл.-кор. проф. Иван Миланов
проф. Жанета Георгиева
проф. Нина Гочева
проф. Параскева Стаменова
проф. Сабина Захариева
проф. Стефан Денчев

Организационен комитет

Председател
доц. Елина Трендафилова

Членове
проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Можете да направите онлайн регистрация до 21 ноември 2016 г.

Плащането може да бъде извършено в брой, в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Васил Левски“ 58А), по банков път (получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306) или на място на регистрационното бюро във фоайе зала 6, НДК, София.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация130.00 лв.

Регистрация на място236.00 лв.

 

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 21 ноември 2016 г.

Регистрацията на място е на 25–27 ноември 2016 г. на регистрационното бюро във фоайе зала 6, НДК, София.

Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти, докторанти и пенсионери е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД
София 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Онлайн регистрацията приключи!

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

Boehringer

MerckPfizerServier

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

Egis
Uni

ПОДКРЕПА НА НАУЧНА СЕСИЯ

Aquachim

Astra Zeneca

ИЗЛОЖИТЕЛИ

Alkaloid

BayerGedeon richterUntitled-1SANOFI Sopharma

Comments are closed.