Main menu

I Национална конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация

Българска сърдечна и съдова асоциация организира I Национална конференция, която се проведе на 29 ноември – 1 декември 2013 г. в София.

Целите на БССА са подпомагане на създаването и разпространението на безпристрастни и обективни знания за сърдечните и съдовите заболявания и подпомагане на дейности, с които се цели да се постигне по-успешно решаване на проблемите на болните със сърдечни и съдови заболявания в България в името на хуманността и прогреса.

Регистрационните такси за конференцията са както следва:

Стандартна1 ранна2                              30.00 лв.

Стандартна1 късна3 и на място           36.00 лв.

Забележки:

Посочените цени са без ДДС. Плащането е по банков път.

1 Стандартната регистрационна такса вкючва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

2 Ранната регистрация е до 1 октомври 2013 г.

3 Късната регистрация е от 2 октомври до 1 ноември 2013 г.

Регистрацията за членове на асоциацията, студенти и специализанти е безплатна.

Студентите и специализантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Плащане
АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG46UNCR96601036210306
BIC код: UNCRBGSF

 

 

Comments are closed.