Main menu

Vizia_BHVA_13juni2017Конференцията представлява интерес за кардиолози, пулмолози, ендокринолози, невролози,онколози ОПЛ, специалисти по съдова хирургия и ангиология, анестезиология, студенти по медицина и фармация

Екипът от лектори включва уважавани медицински специалисти и експерти, в различните области на медицината.

По традиция основната цел на Конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в областта на фармакотерапията и сърдечната и съдова патология.

ПОКАНА

Научен комитет

Председател

проф. Стефан Денчев

Членове
акад. проф. д-р Иван Миланов
чл.-кор. проф. Мила Власковска
проф. Федя Николов
доц. Добромир Гочев
доц. Елина Трендафилова

Организационен комитет

Председател
проф. Мария Цекова

Членове
проф. Сабина Захариева
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова
д-р Лилия Демиревска

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Можете да направите онлайн регистрация до 20 ноември 2017 г.

Плащането може да бъде извършено в брой, в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Васил Левски“ 58А), по банков път (получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306) или на място на регистрационното бюро в хотел Хилтън, София.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация130.00 лв.

Регистрация на място236.00 лв.

 

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 20 ноември 2017 г.

Регистрацията на място е на 24–25 ноември 2017 г. на регистрационното бюро в хотел Хилтън, София.

Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти, докторанти и пенсионери е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД
София 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ
Actavis Merck
Boerhringer Novo Nordisk
СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ
Bayer Sanofi

V1 i 2V3V4V6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_MG_5163 _MG_5266 _MG_5262 _MG_5241 _MG_5234 _MG_5201 _MG_5068 _MG_5161 _MG_5173 _MG_5183 _MG_5066 _MG_5046

Comments are closed.