Main menu

Техническите изисквания на които трябва да отговарят постерите

Постера трябва да е изработен на програмата Microsoft PowerPoint

 

За правилното оразмеряване на постера влезте в: Design > Customize > Slide Size

 

В прозореца Slide Size посочете:Slide sized for: Widescreen Orientation > Slides: Portrait

 

Запишете постера във формат “ppt” или “pptx”

Comments are closed.