Main menu

 

Уважаеми колеги,

Българска сърдечна и съдова асоциация, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в IX Научна конференция на тема „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”, която ще се проведе в периода 30 ноември – 1 декември, в хотел Хилтън, зала Мусала, гр. София.

Конференцията представлява интерес за кардиолози, пулмолози, ендокринолози, невролози, ОПЛ, специалисти по съдова хирургия и ангиология, анестезиология, студенти по медицина и фармация.

Екипът от лектори включва уважавани медицински специалисти и експерти, в различните области на медицината.

По традиция основната цел на Конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в областта на фармакотерапията и сърдечната и съдова патология.

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

Научен комитет

Председател: чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове

акад. проф. Иван Миланов
проф. Жанета Георгиева
проф. Нина Гочева
проф. Параскева Стаменова
проф. Сабина Захариева
проф. Стефан Денчев

 
Организационен комитет

Председател: проф. Елина Трендафилова

Членове

проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланов

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 26 ноември 2018 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ 19А),

♦по банков път :

получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦на място – регистрационното бюро пред зала „Мусала“ в х-л Хилтън, София.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 30.00 лв

Регистрация на място2 – 36.00 лв.

Регистрация на място3 – за пенсионери – 10.00 лв. 

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 26 ноември 2018 г.

Регистрацията на място е на 30 ноември 2018 г. на регистрационното бюро пред зала „Мусала“ в х-л Хилтън, София.

Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти и докторанти е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Онлайн регистрацията приключи!



Comments are closed.