Main menu

Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Пета национална конференция по сексуална медицина, която ще се проведе в периода 16-18 ноември 2018 г. в гр.София, сграда на Български червен кръст, зала София. Конференцията е ориентирана към всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на сексуалната медицина.
Темата за сексуалната медицина ще бъде отново поставена тази година с интердисциплинарен дизайн. По традиция основната цел на Конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в тази сфера.

Поради значителния интерес към конференциите до сега, от тази година се дава възможност за представяне на оригинални разработки в Постерна сесия. Размерът на постерите е с формат «портрет» – широчина
70 см. и височина 140 см. Най-добрите постери ще бъдат отличени с награди и грамоти от специално жури на БАСМ. Резюметата за постерите с максимален обем до 300 думи да се изпращат на e-mail: trendafilova@arbilis.com.
Те трябва да съдържат заглавие, автори с научната им организация, цел, методи, резултати и изводи. Срок за подаване на резюметата за постерите – 01.10.2018 г. Комисията за допускане за участие на постерите ще се произнесе в 10-дневен срок и ще уведоми авторите. Публикувани в материалите на Конференцията ще бъдат само резюметата на постерите с направена регистрация за участие на представящия автор до 20.10. 2018.

ПОКАНА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАСМ

Председател

проф. Здравко Каменов

Членове

доц. Румен Бостанджиев

д-р Георги Коларов

д-р Златко Илиев

д-р Милен Кацаров

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 13 ноември 2018 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ 19А),

♦по банков път :

получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦на място – регистрационното бюро пред зала „София“ в сградата на Български червен кръст, София.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 70.00 лв

Регистрация на място2 – 90.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 13 ноември 2018 г.

Регистрацията на място е на 16 ноември 2018 г. на регистрационното бюро пред зала „София“ в сграда на Български червен кръст, София.

Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти и докторанти е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Настаняване

Единична стая – 145.00 лв.
Двойна стая* – 190.00 лв.

Цените са на помещение. Хотелската резервация е валидна само след заплащане на нощувки, попълване и изпращане на регистрационен формуляр. *Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.

Повече информация за форума можете да получите на:

„Арбилис” ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

 Comments are closed.