Main menu

Училище Kардиология “КАРДИОРЕНАЛЕН СИНДРОМ”


В периода 18 – 21 април 2019 г. в гр. Несебър се проведе Училище Kардиология „КАРДИОРЕНАЛЕН СИНДРОМ“.

Comments are closed.