Main menu

УЧИЛИЩЕ КАРДИОЛОГИЯ “ХРОНИЧНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО”


В периода 30 май – 2 юни 2019 г., в кк Дюни се проведе Училище Кардиология “ХРОНИЧНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО”.

Comments are closed.