Main menu

V национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Невъзможното вчера, възможното днес”

„Арбилис“ ООД, Фондация „Логартис“, Фондация „Академия-Кардиология“,
Катедра по педиатрия и Фармацевтичен факултет към МУ – София
имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в
Пета национална педиатрична конференция
„Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст.
Невъзможното вчера, възможно днес”

Научен комитет

Председатели:

проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов

Членове

чл.-кор.проф. Мила Власковска
проф. Албена Тодорова
проф. Анна Кънева-Ненчева
проф. Валентина Петкова
проф. Венета Божинова
проф. Маргарита Цонзарова
проф. Милен Димитров
проф. Радка Тинчева
проф. Снежина Василева
проф. Стефан Стефанов
доц. Албена Телчарова
доц. Анна Дашева
доц. Виолета Чернодринска
доц. Галина Димитрова
доц. Даниела Авджиева
доц. Елисавета Стефанова
доц. Мария Гайдарова
доц. Ралица Георгиева

 
Организационен комитет

доц. Полина Митева
д-р Адил Кадъм
Иван Батаклиев

Моят най-интересен клиничен случай
Нефрология
Гастроентерология
Алергология и пулмология
Клинична и лабораторна генетика
Кардиология
Неонатология
Офталмология и оториноларингология
Педиатрични лекарствени форми
Неврология
Онкохематология
Детска психиатрия
Ендокринология
Ревматология

Comments are closed.