Main menu

V национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Невъзможното вчера, възможното днес”

„Арбилис“ ООД, Фондация „Логартис“, Фондация „Академия-Кардиология“,
Катедра по педиатрия и Фармацевтичен факултет към МУ – София
имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в
Пета национална педиатрична конференция
„Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст.
Невъзможното вчера, възможно днес”

Научен комитет

Председатели:

проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов

Членове

чл.-кор.проф. Мила Власковска
проф. Албена Тодорова
проф. Анна Кънева-Ненчева
проф. Боряна Слънчева
проф. Валентина Петкова
проф. Венета Божинова
проф. Виолета Йотова
проф. Димитричка Близнакова
проф. Ивайло Търнев
проф. Иван Иванов
проф. Искра Христозова
проф. Маргарита Цонзарова
проф. Милен Димитров
проф. Мирослава Бошева
проф. Пенка Переновска
проф. Радка Тинчева
проф. Стефан Стефанов
доц. Албена Телчарова
доц. Александър Оскар
доц. Анна Дашева
доц. Гергана Петрова
доц. Даниела Авджиева
доц. Елисавета Стефанова
доц. Мария Гайдарова
доц. Полина Митева
доц. Ралица Георгиева

 
Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев
Членове
проф. Ирина Николова
проф. Маноела Манова
д-р Адил Кадъм
д-р Геновева Тачева

Нефрология
Гастроентерология
Алергология и пулмология
Дерматология
Клинична и лабораторна генетика
Кардиология
Неонатология
Офталмология и оториноларингология
Педиатрични лекарствени форми
Неврология
Онкохематология
Детска психиатрия
Ендокринология
Ревматология
Моят най-интересен клиничен случай


!!!ВАЖНО!!!
Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Република България и последвалата Заповед № РД-01-117 от 08.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването, организационният комитет на научния форум „БССА В ПОДКРЕПА НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ“, който трябваше да се проведе на 28 март 2020 г., зала 8, НДК, гр. София, взе решение да бъде отложено провеждането му, с цел превенция и защита на здравето и сигурността на участниците.
Форумът ще се проведе на 27 юни 2020 г., в зала 8, НДК, гр. София.
Благодарим на всички, които положиха усилие да подготвят участието си в научната програма и заявиха участие в научната конференция.
Като изразяваме благодарност за проявеното разбиране от Ваша страна, оставаме на разположение за уточняване на всички подробности.

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

Получател АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 50.00 лв.

Късна регистрация 2 – 70.00 лв.

Регистрация на място3 – 90.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Comments are closed.