Main menu

Трета научно-практическа конференция “Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”


По инициатива на Фондация “Академия–Кардиология” и Арбилис ООД, съвместно с Фондация Логартис, в периода 21 – 23 февруари 2020 г., в зала 6, НДК, гр. София, за трета поредна година ще се проведе конференция, която е насочена към лечението на пациенти над 75-годиншна възраст. Форумът предизвиква широк интерес у медицинските специалисти и утвърждава необходимостта и полезността от неговото провеждане, за да бъдат дискутирани профилактичните, диагностичните и лечебните подходи в старческа възраст и при дълголетници.
Конференцията представлява интерес за общопрактикуващи лекари, ендокринолози, кардиолози, нефролози, гастро-ентеролози, хепатолози, уролози, имунолози, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози, фармацевти, кинезитерапевти и др.Проблеми на стареенето и дълголетието
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
Артериална хипертония, дислипидемия и захарен диабет при стари хора – препоръки на последните международни ръководства
Ритъмни нарушения в старческа възраст
Полиморбидност в старческата възраст
Инконтиненция
Анемии
Гастропротекция
Фармакогеронтология
Нискодозирани комбинации в терапията
Съдова хирургия и ангиология


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 17 февруари 2020 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ в офиса на АРБИЛИС ООД, на адрес София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ 19А,

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 6 в НДК, София.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 30.00 лв

Късна регистрация и на регистрация на място2 – 36.00 лв.

Намалена регистрационна такса 310.00 лв

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 1 февруари 2020 г.

Късната регистрация е след 1 февруари 2020 г. и на място на регистрационното бюро.

Намалена регистрационна такса важи за специалисти по здравни грижи и пенсионери.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


Лични данни
Контактна информация
Данни за фактура
Плащането може да бъде извършено:

♦в офиса на АРБИЛИС ООД, на адрес София 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ 19А;

♦по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306;

♦на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 6 в НДК, София.

 
Настаняването на участници е в хотелите Централ парк (бул. „Витоша“ 106, 1463 София) и Даунтаун (бул. „Васил Левски“ 27-А, 1040 София). Цените за настаняване са на помещение и включват: една нощувка със закуска. За хотелско настаняване се свържете с организатора на events@arbilis.com Организаторите не поемат ангажимент за хотелско настаняване след изчерпване на стаите.
*В изпълнение на ЗЛПХМ, поради наличието на информация за лекарствени продукти по лекарско предписание в организираните от АРБИЛИС ООД научни форуми, се забранява достъпа на лица, които не са Медицински специалисти, в изложбената зона и в лекционната зала.

Comments are closed.