Main menu

Трета научно-практическа конференция “Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”


По инициатива на Фондация Академия–Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис ООД , съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 21 – 23 февруари 2020 г., в зала 6, НДК, гр. София, за трета поредна година ще се проведе конференция, която е насочена към лечението на пациенти над 75-годиншна възраст. Форумът предизвиква широк интерес у медицинските специалисти и утвърждава необходимостта и полезността от неговото провеждане, за да бъдат дискутирани профилактичните, диагностичните и лечебните подходи в старческа възраст и при дълголетници.
Конференцията представлява интерес за общопрактикуващи лекари, ендокринолози, кардиолози, нефролози, гастро-ентеролози, невролози, хепатолози, уролози, имунолози, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози, фармацевти, кинезитерапевти и др.

Научен комитет

Председатели
Член-кор. проф. Мила Власковска
проф. Борислав Георгиев

Членове
проф. Боряна Делийска
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
проф. Здравко Каменов
проф. Илко Гетов
проф. Людмила Матева
доц. Лилия Демиревска
доц. Любомир Киров

 
Организационен комитет

Председател
Иван Батаклиев
Членове
Кристина Глинджева
Милена Трендафилова
Емилия Иванова


Проблеми на стареенето и дълголетието
Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
Артериална хипертония, дислипидемия и захарен диабет при стари хора – препоръки на последните международни ръководства
Ритъмни нарушения в старческа възраст
Полиморбидност в старческата възраст
Инконтиненция
Анемии
Гастропротекция
Фармакогеронтология
Нискодозирани комбинации в терапията
Съдова хирургия и ангиология

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 17 февруари 2020 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 6 в НДК, София.

 

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 30.00 лв

Късна регистрация и на регистрация на място2 – 36.00 лв.

Намалена регистрационна такса 310.00 лв

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Ранната регистрация е до 1 февруари 2020 г.

Късната регистрация е след 1 февруари 2020 г. и на място на регистрационното бюро.

Намалена регистрационна такса важи за специалисти по здравни грижи и пенсионери.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com


Съжаляваме, срокът за онлайн регистрацията изтече. Заповядайте да се регистрирате на място на регистрационното бюро пред зала 6 на НДК, гр. София след 12:00 часа на 21 февруари 2020 г.
Очакваме Ви!


Comments are closed.