Main menu

Шеста научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания 2020”


По инициатива на Фондация Академия-Кардиология в периода 2 – 5 юли 2020 г., в гр. Банско, х-л Грийн Лайф, ще се проведе Шеста научна конференция на тема: „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечни и съдови заболявания’2020”. Пред ограничен кръг от специалисти ще се обсъждат дискусионни въпроси в кардиологията. Програмата ще бъде съобразена с новостите и противоречията в съответните области.

Comments are closed.