Main menu

ХI Научна конференция на БССА „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”


Българската Сърдечна и Съдова Асоциация има удоволствието да Ви покани да присъствате на ХI Научна конференция„Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”,,Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология в условията на COVID-19 пандемия’, която ще се проведе на 10 април 2021 г. изцяло онлайн.
В рамките на Конференцията ще бъдат разгледани особеностите на сърдечната и съдова патология в условията на COVID-19 пандемия, а именно: как пандемията промени нашето мислене и диагностично-лечебния подход към основните сърдечни и съдови заболявания със и без коронавирусна инфекция, а също и как се отразява преболедуването от COVID-19 върху налична сърдечна и съдова патология; ще бъдат обсъдени лекарствените взаимодействия между терапиите за сърдечна и съдова патология и основните лекарства в терапевтичните схеми за лечение на вируса и ще дискутираме основните налични ваксини срещу COVID-19 и тяхното евентуално приложение при пациенти със сърдечна и съдова патология. Целта на форума е да се представят и световната наука и практика по темата, поради което ще бъде направен преглед на европейските и американски препоръки за диагноза и лечение на Сърдечно-съдови заболявания при COVID-19.

Научен комитет
Председател:

чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове:
акад. проф. Иван Миланов<
ппроф. Борислав Георгиев
проф. Нина Гочева
проф. Параскева Стаменова
проф. Сабина Захариева


Организационен комитет
Председател:

проф. Елина Трендафилова

Членове:
проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова

Остър инсулт в условия на COVID-19 пандемия
Исхемичен мозъчен инсулт в условия на COVID-19 пандемия
Захарен диабет в условия на COVID-19 пандемия
Бъбречно засягане при COVID 19 инфекция
Остър миокарден инфаркт в условия на COVID-19 пандемия
Остра артериална непроходимост в условия на COVID-19 пандемия
Венозен тромбемболизъм в условия на COVID-19 пандемия
Превенция и терапия на тромбозните усложнения при COVID-19
Сърдечна недостатъчност в условия на COVID-19
Ритъмни и проводни нарушения в условия на COVID-19 пандемия
Имунитет при COVID-19 и след ваксиниране
Ваксините срещу COVID-19 при сърдечна и съдова патология
Лекарствени взаимодействия при лечение на сърдечните и съдови заболявания и COVID-19


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 8 април 2021 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Уважаеми колеги, срокът за онлайн регистрация изтече!

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума
6. Качество на организацията по отношение на:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Comments are closed.