Main menu

Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст”

По инициатива на Фондация  „Академия Кардиология”  и Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис”, ще се проведе Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход” на тема: Живот в здраве или здраве през целия живот.
Конференцията акцентира върху профилкатичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 г. и зряла възраст – 45 до 59 г. Хората в тези възрастови групи съставляват основната част от населението, това са лица в трудоспособна възраст, обичайно считани за здрави. Проблем при тях е неоптималната профилактика, късна ранна диагностика на заболяванията, непридържане към терапия. Има специфични заболявания, характерни за тази възраст, за които се говори рядко и се прави малко на ниво общество. Поради широкия обхват на възрастови групи, лекарите участват с интерес и високо оценяват приложимостта на лекциите в практиката.

Научен комитет

Председатели:

проф. Борислав Георгиев

проф. Георги Момеков

 Членове:

проф. Боряна Делийска

проф. Детелина Луканова

проф. Елина Трендафилова

доц. Наталия Чилингирова

 Организационен комитет

Председател:

Иван Батаклиев

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в конферентно фоайе на зала 3 в НДК, София.

Регистрационни такси

Ранна регистрация1 – 30.00 лв

Късна регистрация и на регистрация на място2 – 36.00 лв.

Намалена регистрационна такса 310.00 лв

Ранната регистрация е до 11 август 2020 г.

2 Късната регистрация е след 12 август 2020 г. и на място на регистрационното бюро.

3Намалена регистрационна такса важи за специалисти по здравни грижи и пенсионери.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Акредитация
Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз акредитира Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход” на тема: Живот в здраве или здраве през целия живот. Членовете на БФС могат да получат 20 кредитни точки. Кредитните точки се получават от секретарята на съюза, срещу представяне на сертификат за участие и заплащане на съответната такса.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Съжаляваме, срокът за онлайн регистрация изтече. Заповядайте да се регистрирате на място на регистрационното бюро пред зала 3 на НДК, гр. София, след 12:00 часа на 11 септември 2020 г.
Очакваме Ви!

Comments are closed.