Main menu

II Научна конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация

БССА лого

Българска сърдечна и съдова асоциация организира Втора научна конференция на тема

„Лечението на сърдечните и съдовите заболявания – екипна дейност”

14–16 март 2014 г.
Медицински университет, Плевен

Втората научна конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация ще се проведе от 14 до 16 март 2014 г. в гр. Плевен, Медицински университет, зала Магнум, учебна база 2 „Проф. д-р Марин Ганчев”.

PDF-download-icon Покана за II Научна конференция на БССА

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател
Проф. Стефан Денчев

Членове
Чл.-кор. проф. Иван Миланов
Чл.-кор. проф. Мила Власковска
Проф. Жанета Георгиева
Проф. Нина Гочева
Проф. Параскева Стаменова
Проф. Сабина Захариева

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател
Доц. Елина Трендафилова

Членове
Проф. д-р Славчо Томов
Проф. Мария Цекова
Доц. Атанас Пенев
Доц. Добромир Гочев
Доц. Милена Миланова

ОРГАНИЗАТОР

Арбилис ООД
Гр. София, 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail
www.arbilis.com


word

Програма за II Нучна конференция на БССА

 

14 март 2014, петък

12.00–13.45 Регистрация

13.45–14.00 Откриване

14.00–15.00 Научна сесия Научните постижения на Медицински университет, гр. Плевен

Модератори: проф. С. Томов, проф. М. Цекова, проф. С. Денчев

15.00–15.15 Почивка

15.15–16.15 Научна сесия Съвременните български постижения в областта на сърдечните и съдови заболявания – докторантите през 2014 г. (първа част)

Научно жури: проф. С. Денчев, проф. М. Цекова, проф. Ж. Георгиева, доц. Е. Трендафилова.

16.15–16.30 Кафе-пауза

16.30–18.30 Научна сесия Предсърдното мъждене – от А до Я

Модератори: проф. Ж. Георгиева, доц. И. Стайков

1. Контрол на ритъма или контрол на сърдечната честота – как да избремем? – доц. Й. Йотов

2. Индикации и контраиндикации за катетърна аблация при предсърдно мъждене – доц. Т. Балабански

3. Емболичен инсулт – доц. И. Стайков

4. Съвременно антикоагулантно лечение при предсърдно мъждене – проф. Н. Гочева

5. Гастроинтестинално кървене и антикоагуланти – проф. Б. Владимиров

18.30–18.45 Почивка

18.45–19.45 Симпозиум

15 март 2014, събота

8.30–9.30 Научна сесия Съвременните български постижения в областта на сърдечните и съдови заболявания – докторантите през 2014 г. (втора част)

научно жури: проф. С. Денчев, проф. М. Цекова, проф. Ж. Георгиева, доц. Е. Трендафилова

9.30–10.00 Кафе-пауза

10.00–11.30 Научна сесия Камерни аритмии и кардиопулмонална ресусцитация

Модератори: проф. С. Денчев, доц. А. Пенев

1. ЕКГ диагноза и диференциална диагноза на ширококомплексните тахикардии – проф. М. Цекова

2. Алгоритъм на поведение при ширококомплексна тахикардия. Индикации за имплантиране на ICD, проследяване на пациенти с ICD – д-р Н. Панчева

3. Внезапна сърдечна смърт. Съвременен алгоритъм на кардиопулмонална ресусцитация – доц. Е. Трендафилова

11.30–12.00 Почивка

12.00–13.00 Обеден симпозиум

13.00–13.20 Почивка

13.20–15.00 Научна сесия Интензивната терапия – екипна дейност: дисекация на аортата

Модератори: проф. М. Цекова, доц. Е. Трендафилова

1. Диагноза, диференциална диагноза и начално поведение при остра дисекация на аортата – доц. А. Пенев

2. Сравнителни възможности на образната диагностика при остра дисекация на аортата – доц. М. Недевска

3. Интервенционално лечение при дисекация на аортата – при кого и кога – доц. Д. Трендафилова

4. Оперативно лечение на дисекация на аортата – при кого и кога – д-р Д. Николов

15.00–15.30 Кафе-пауза

15.30–16.30 Симпозиум  

16.30–17.00 Почивка

17.00–18.30 Научна сесия Трудна за лечение артериална хипертония

Модератори: проф. С. Захариева, проф. С. Тишева

1. Диагноза и лечение на ендокринните хипертонии – проф. С. Захариева

2. Лечение на артериалната хипертония при бременни – проф. С. Тишева

3. Критичен поглед на съвременните препоръки за лечение на артериална хипертония – проф. Ж. Георгиева

18.30–19.00 Почивка

19.00–20.00 Симпозиум

16 март 2014, неделя

9.00–10.30 Научна сесия Настояще и бъдеще в лечението на дислипидемиите

Модератори: проф. Н. Гочева, проф. З. Каменов

1. Критичен поглед на съвременните препоръки за лечение на дислипидемиите – проф. С. Денчев

2. Нови медикаменти за лечение на дислипидемиите – доц. Б.  Георгиев

3. Захарен диабет и антилипемична терапия – проф. З. Каменов

10.30–11.00 Кафе-пауза

11.00–12.00 Симпозиум

12.00–12.15 Закриване

 

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

ЗАПЛАЩАНЕ

Плащането може да бъде извършено

– в брой
в офиса на Арбилис ООД
София 1142
бул. „Васил Левски” 58А

– по банков път
получател: Арбилис ООД
„УниКредит Булбанк” АД, клон „Европа”
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG46UNCR96601036210306)

– на място
на регистрационното бюро в Медицинския университет, Плевен.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Ранна¹ – 30.00 лв.
На място² – 36.00 лв.

¹Ранната регистрация е до 7 март 2014 г.
²Регистрацията на място е на 14 март 2014 г. на регистрационното бюро в Медицинския университет, гр. Плевен.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

Можете да използвате нашата регистрационна форма за ранна регистрация до 7 март 2014 г.

Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти и докторанти е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

Лични данни
Контактна информация
Служебен адрес
Данни за фактура
                                                                                       
1.Ранната регистрация е до 17 юни 2016 г.                                                                                     2.Регистрацията на място е на 24–26 юни 2016 г. на регистрационното бюро в хотел Рила, Боровец.         3.Цените за настаняване са на човек и включват: две нощувки, курортна такса, две закуски, един обяд, две вечери, напитки по време на храненията.                                                                                   4.Плащането може да бъде извършено в брой, в офиса на „Арбилис” ООД (София 1142, бул. „Васил Левски“ 58А), по банков път (получател: „Арбилис” ООД, „УниКредит Булбанк“ АД, клон „Европа“ BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306) или на място на регистрационното бюро във фоайето на х-л Рила, кк Боровец.

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

 

Comments are closed.