Main menu

Научна програма

ЧЕТВЪРТЪК, 30.07.2020

Научна сесия SARS-CoV-2 и COVID-19 – предизвикателства пред съвременната кардиология

Препоръки на Европейското дружество по кардио­логия за поведение при пандемията от COVID-19
Лектор: проф. Борислав Георгиев

ACE-2 в патогенезата и при съпътстваща терапия
Лектор: проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков

За QT-интервала при пациентите с COVID-19
Лектор: проф. Борислав Георгиев

ПЕТЪК, 31.07.2020

Научна сесия Кардиоонкология – Сърдечни и съдови заболявания и онкологична терапия

Противотуморна терапия и сърдечно-съдов риск. Индикации за кардиологична консултация
Лектор: доц. Наталия Чилингирова

Кардиотоксичност – мониториране и медикаментозни подходи
Лектор: проф. Борислав Георгиев

Съдови интервенции на туморите в терапията на онкологичните заболявания
Лектор: д-р Георги Владимиров

Научна лекция Профилактика – Намаляване на глобалния риск. Тютюнопушене, употреба на електронни цигари и системи за нагряване на тютюн
Лектор: проф. Борислав Георгиев

Научна сесия Фармакотерапия (част 1) . Диабет и сърдечно-съдов риск

Артериална хипертония, диабет и АСЕ-инхибитор. АСЕ-инхибиция в условията на COVID-19
Лектор: проф. Борислав Георгиев

Еднакви ли са базалните инсулинови аналози при лечение на високорискови пациенти със захарен диабет тип 2?
Лектор: д-р Мария Бояджиева

Научна сесия Белодробна хипертония
Белодробна хипертония при белодробни заболявания – особености и поведение
Лектор: д-р Елена Димитрова

Научна сесия Интервенционална кардиология
Интервенции на големите съдове – дисекация на аортата
Лектор: д-р Александър Александров

Интервенционално лечение на хроничните оклузии
Лектор: д-р Александър Александров

Научна сесия Фармакотерапия (част 2)

Колхицин в сърдечно-съдовата терапия
Лектор: д-р Елена Димитрова

Тикагрелор или празугрел при пациенти с остър коронарен синдром
Лектор: проф. Елина Трендафилова

Заместване с желязо при желязо-недоимъчни пациенти със сърдечна недостатъчност
Лектор: д-р Георги Владимиров

СЪБОТА, 01.08.2020

Научна сесия Aнгиология и коагулация

Хронична венозна болест
Лектор: проф. Детелина Луканова

Тромбофилии – избор на терапия съобразно диагнозата
Лектор: д-р Ралица Начова

Научна сесия Антибиотична резистентност

Антибиотична резистентност и антибактериална терапия на инфекциите на горните дихателни пътища
Лектор: проф. Румен Бенчев

Научна сесия Фармакотерапия (част 3)

Фармакология на анаболните стероиди и на други вещества, използвани при спортисти
Лектор: проф. Георги Момеков

Фитнес добавки и бъбрек
Лектор: проф. Боряна Делийска

Научна сесия Фармакотерапия (част 4), Валсартан за милионите лекувани пациенти

Ангиотензин-рецепторните блокери в системата ренин-ангиотензин-алдостерон – влияние извън АТ1-рецептора
Лектор: проф. Георги Момеков

Валсартан – АРБ с най-много терапевтични индикации
Лектор: проф. Борислав Георгиев

Научна сесия Хиперсимпатикотония по време на пандемия

Симпатикус при остър и хроничен стрес
Лектор: проф. Борислав Георгиев

Бета-блокерите при симпатикотония
Лектор: проф. Елина Трендафилова

Научна сесия Ритъмни нарушения – камерни екстрасистоли и камерни тахикардии – интервенционално лечение

Катетърна аблация на идиопатични камерни аритмии
Лектор: д-р Милко Стоянов

Катетърна аблация на камерни тахикардии при структурно сърдечно заболяване
Лектор: проф. Чавдар Шалганов

НЕДЕЛЯ, 02.08.2020

Научна сесия COVID-19 – актуални данни, сърдечно-съдов риск и поведение

QT-интервалът в ЕКГ – норма, патология и клинично поведение
Лектор: д-р Милко Стоянов

SARS-CoV-2: жизнен цикъл и потенциални фармакологични мишени
Лектор: проф. Радка Аргирова

Фармакотерапия при COVID-19 
Лектор: проф. Георги Момеков, проф. Николай Младенов

COVID-19 пандемията у нас през погледа на клиничния вирусолог
Лектор: проф. Радка Аргирова

Биомаркери при COVID-19
Лектор: проф. Елина Трендафилова

Дискусия
Участници в дискусията: проф. Радка Аргирова,
проф. Елина Трендафилова,
проф. Николай Младенов,
проф. Чавдар Шалганов,
проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков

Comments are closed.