Main menu

IV научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход”‚Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора‘


По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“ в периода 19 – 21 февруари 2021 г., за първи път ще се проведе изцяло онлайн Четвърта научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход“ ‚Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора‘.
Конференцията акцентира върху профилактичните, диагностичните и лечебните подходи при хора в млада възраст – от 15 до 44 г. и зряла възраст – 45 до 59 г.
Тематиката е разнообразна поради голямото разнообразие на заболяванията в млада и зряла възраст. Отново ще се обърне внимание на профилактичните стратегии, ранното откриване и лечение на заболяванията и интердисциплинарния подход при младите пациенти.

Научен комитет
Председатели:

проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков


Членове:
проф. Атанас Кундурджиев<
проф. Ивет Колева
проф. Елина Трендафилова
проф. Мария Орбецова
доц. Наталия Чилингирова


Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Глория Попова
Боян Цековски
Петьо Русинов

On-line обезпечаване на събитието
Доц. Иларио Астинов

Промени в коагулацията при COVID-19
ЕКГ и Ритъмни нарушения
Ангиология и съдова хирургия
Редки болести при възрастни
Бременност
Клинична фармация и фармакотерапия
Детска кардиология и Вродени сърдечни маформации при възрастни
Специфични проблеми в млада възраст
Ендокринни заболявания в юношеска и млада възраст
Немедикаментозни подходи
Онкологични заболявания при млади хора
Юношеско здравеопазване


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 15 февруари 2021 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Лични данни
Контактна информация

♦ Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие. :

Плащането може да бъде извършено по банков път :

Получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306;

Лични данни

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума
6. Качество на организацията по отношение на:

Comments are closed.