Main menu

Трета национална конференция по сексуална медицина

Българска асоциация по сексуална медицина организира

Трета национална конференция по сексуална медицина 

с международно участие 

Под патронажа на ректора на Медицинския университет, София – чл.-кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

7–9 ноември 2014 г.
гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76
сградата на БЧК

 

Уважаеми колеги,

Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Трета национална конференция по сексуална медицина, която ще се проведе от 7 до 9 ноември 2014 г., в гр.  София, сградата на БЧК, разположена на бул. „Джеймс Баучер“ 76.

Сексуалната медицина е интердисциплинарна област посветена на сексуалните нарушения при двата пола, на техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Тези проблеми се изследват в общо-медицински фундаментални и приложни аспекти от гледна точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, психиатри, невролози, дермато-венеролози, общопрактикуващи лекари, деонтолози и други специалисти. Както в успешно преминалите вече две национални конференции, така и в Третата национална конференция ще участват български и международни специалисти.

Темата за сексуалната медицина ще бъде поставена с интердисциплинарен дизайн. Затова основната цел на конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в тази сфера. Някои от темите, които ще бъдат разгледани, включват урологични, ендокринологични, кардиологични, неврологични и сексологични аспекти на еректилната дисфункция, нарушенията в либидото, оргазма и еякулацията при мъжете, най-значимите урологични и гинекологични заболявания, имащи отношение към сексуалната функция; хипогонадизма при мъжете; сексуалната дисфункция при жените; съвременните аспекти на сексологичното консултиране; значението на сексуално-трансмисивните заболявания; психиатрични и съдебно-медицински проблеми и редица други. Конференцията е ориентирана към всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на сексуалната медицина. Очаква се в конференцията да вземат участие около 250 души.

Българската асоциация по сексуална медицина е създадена през 2006 г. Тя е член на Европейското дружество по сексуална медицина (European Society for Sexual Medicine), Международното дружество no сексуална медицина (International Society for Sexual Medicine) и на Съюза на Българските медицински специалисти (СБМС). Членовете на БАСМ представляват всички упоменати специалности.

От името на БАСМ имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в работата на Конференцията.

С уважение:
Проф. Здравко Каменов, д.м.н.
Председател на БАСМ

PDF-download-icon Брошура

ОРГАНИЗАТОРИ 

Организацията на конференцията е предоставена на професионална фирма за конгресна дейност – Арбилис.

Българска асоциация по сексуална медицина
www.basm-bg.info

Управителен съвет на БАСМ:

Председател:
проф. Здравко Каменов

Членове:
доц. Румен Бостанджиев
д-р Георги Коларов
д-р Милен Кацаров
д-р Златко Илиев

 

Арбилис ООД

Гр. София, 1142
Бул. „Васил Левски” 58А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail
www.arbilis.com

ПРОГРАМА

Смъкни програма

Урология
1. Female to male transsexualism
Dr. Giulio Garaffa
2. Prosthetic surgery. Penile reconstruction
Dr. Giulio Garaffa
3. Заболявания на мъжката уретра като фактор за еректилна дисфункция и
нарушена еякулация
Проф. Чавдар Славов
4. Еректилна дисфункция и съвременното й лечение със силденафил
Проф. Йорданка Узунова, д-р Ел Тиби, д-р Симеон Рангелов
5. Превенцияна еректилната дисфункция при радикална простатектомия
Проф. Александър Хинев
6. Тестикуларни гумори и инфертилитет
Проф. Иван Дечев
7. Репродуктивно здраве при мъжа
Проф. Петя Цветкова
8. Болест на Пейрони
Д-р Румяна Серафимова
9. Разстройства на половата идентичност
Д-р Румяна Серафимова

Ендокринология
10.Testosterone and CV risk
Prof. Mario Maggi
11.Диабет и фертилитет при мъжете
Проф. Здравко Каменов
12.Диабет и фертилитет при жените
Проф. Мария Орбецова
13.SHBG и метаболитен синдром
Доц. Теодора Темелкова-Кюркчиева
14.Хранене и секс
Проф. Божидар Попов
15. Нарушениянасексуалнотожелание и възбудапри жените
Д-р Вера Карамфилова
16.Сексуална дисфункция при жените и хормонални контрацептиви
Д-р Антоанета Гатева
17.Хипогонадизъм с късно начало и метаболитен синдром при мъжа
Д-р Петя Ангелова

Кардиология
18.Ендотелът – съдоваконтролнасигналнасистема, vasa vasorum и оксидативен
стрес
Доц. Борислав Георгиев
19.Еректилната дисфункция – рисков фактор за исхемична болест на сърцето
Д-р Георги Владимиров
20.Стареене, сексуална дисфункция, сърдечно-съдовизаболявания
Д-р Николай Бонев
21.Аргинин – съдова и еректилна функция и дисфункция
Проф. Георги Момеков
22.Сексуална дисфункция и сърдечна недостатъчност
Д-р Илияна Петрова
23.Новости в интервенционалното лечение на еректилната дисфункция
Доц. Добрин Василев
24.Емболизация на простататните артерии – нов метод за лечение на бенигнена
хиперплазия на простатната жлеза
Доц. Елисавета Вълчева

Сексуално-трансмисивни заболявания
25.HIV
Проф. Татяна Червенякова
26.Генитален херпес
Проф. Любка Митева
27.Програми за HPV-асоцииреани заболявания
Проф. Пенка Переновска
28.Гонореа
Доц. Георги Пехливанов
29.Сифилис
Д-р Елена Петрова
30.Микози
Д-р Росица Денчева

Акушерство и гинекология
31.Сексуалност след гинекологична операция за карцином
Проф. Виктор Златков
32.Мастурбацията – митове и реалност
Проф. Милко Сираков
33.Нов поглед върху хормоналната терапия в менопаузалния преход
Проф. Мария Малинова
34.Пренатална диагностика на заболявания на плода и ранно определяне на пола
Д-р Валентина Мазнейкова
35.Поведение при нежелана бременност – оперативни и медикаментозни методи
Д-р Александър Кобаков

Невронауки
36.Полов диморфизъм в мозъка
Акад. Владимир Овчаров
37.Психотропни медикаменти и сексуална функция
Проф. Вихра Миланова
38.Сексуалната медицина в контекста на съвременната междуличностна
невропсихология
Доц. Румен Бостанджиев
39.Психични разстройства през репродуктивния цикъл на жената
Доц. Лъчезар Хранов
40.Сексуална дисфункция и неврологични заболявания
Доц. Юлия Петрова

Деонтологични аспекти
41.Деонтологични аспекти в сексуалната медицина
Проф. Станислав Христов
42.Значение на сексуалното възпитание за превенцията на сексуалните
престъпления в детската и младежка възраст
Д-р Златко Илиев
43.Еректилна дисфункция – честота, коморбидност, значимост на проблема,
отношение към ЕД на лекари и пациента в условията на общата медицинска
практика
Д-р Георги Цигаровски

Други
44.Симпозиум на Берлин-Хеми
45.Лекция на Софарма

РЕГИСТРАЦИЯ

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com може да направите онлайн регистрация до 5 ноември 2014 г.

За участие в конференцията се попълва регистрационна форма и се
заплаща обявената регистрационна такса. На www.arbilis.com може да
направите онлайн регистрация до 5 ноември 2014 г.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Регистрационна такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

Стандартна ранна¹ – 70.00 лв.
Намалена ранна² – 40.00 лв.
Стандартна на място – 90.00 лв.
Намалена на място – 60.00 лв.

¹ Стандартната ранна регистрационна такса е до 5 ноември 2014 г. и включва участие в конференцията, достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали и сертификат за участие.

² Намалената ранна регистрационна такса е до 5 ноември 2014 г. и е определена за студенти, специализанти и докторанти, включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект рег. м-ли, и сертификат за участие. Регистрационна такса на място е на 7 ноември 2014 г. на регистрационното бюро във фоайе зала БЧК, София и включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали
и сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и пенсионери е намалена. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

ЗАПЛАЩАНЕ

Плащането може да бъде извършено

– в брой 
в офиса на Арбилис ООД
София 1142
бул. „Васил Левски” 58А

– по банков път
получател: Арбилис ООД
„УниКредит Булбанк” АД, клон „Европа”
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG46UNCR96601036210306

– на място
на регистрационното бюро във фоайе в сградата на БЧК.

 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

 

Comments are closed.