Main menu

I научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’


По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис ООД“ в периода 14 – 16 май 2021 г., за първи път ще се проведе изцяло онлайн Първа научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’.
Кардиоонкологията е ново направление в кардиологията, където се обединяват диагностично-терапевтичните подходи на кардиолози и онколози с цел по-доброто лечение на онкологично болни.


Научен комитет
Председатели:

проф. Борислав Георгиев
доц. Наталия Чилингирова


Членове:
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
доц. Камелия Генова
доц. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова


Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Глория Попова
Боян Цековски
Дейвид Радков

Кардиологични проблеми при пациенти с онкологични заболявания
Първични и вторични тумори на сърцето
Дългосрочни ефекти на противотуморната терапия върху сърдечно-съдовата система
Диагностика на туморите на сърцето
Сърдечно-съдова патология при терапия на онко-хематологични заболявания
Имунотерпии в онкологията
Прицелни терапии
Артериална хипертония
Сърдечна недостатъчност
Онкологични заболявания при млади хора
Сърдечни аритмии и електролитен дисбаланс при пациенти с онко-хематологични заболявания
Артериална и венозна тромбоза при противотуморна терапия


За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

На www.arbilis.com ще може да направите онлайн регистрация до 12 май 2021 г.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път :

получател: АРБИЛИС ООД, УниКредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси

Онлайн регистрация – 36.00 лв

Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие.

Забележка: Регистрацията за студенти, специализанти,  докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: events@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Лични данни
Контактна информация
Регистрация

♦ Регистрационната такса включва онлайн достъп до всички научни сесии, виртуалната изложбена зона и електронния бележник на конференцията. Таксата включва и електронен сертификат за участие. :

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума
6. Качество на организацията по отношение на:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: http://arbilis.com/privacy.html.

Comments are closed.