Main menu

Конгреси

IX Националeн конгрес по хранене

Българското дружество по хранене и диететика проведе своя IX Националeн конгрес по хранене с международно участие “Науката за хранене – между дискусиите и доказателствата”. Той се състоя от 19 до 22 май 2011 г. в Международния дом на учените “Фр. Ж. Кюри”, КК “Св. Константин и Елена”, гр. Варна. Организатор на конгреса беше “Арбилис” ООД.

Председател на IX Национален конгрес по хранене беше проф. д-р Божидар Попов, дмн, а членове:

• Проф. д-р Донка Байкова, дм – МУ, София

• Проф. Фани Рибарова, дб – МУ, София

• Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн – МУ, София

• Проф. д-р Сабина Захариева, дмн – МУ, София

• Проф. д-р инж. Желязко Симов, дтн – УХТ, Пловдив

• Проф. Любка Георгиева, дм – ИКХТ, София

• Доц. д-р Стефка Петрова, дм – директор на НЦООЗ

• Доц. д-р Даниела Попова, дм – МУ, София

• Доц. д-р Евгени Стойнев, дм – НМТБ ”Цар Борис III”

• Доц. д-р Мариана Маринова, дм – МУ, София

• Доц. д-р Росица Еникова, дм – НЦООЗ

• Доц. д-р Нина Гочева, дм – НКБ

 

Научната програма представи актуална информация за превантивните илечебни направления в областта на храненето както за специалистите по хранене и диететика, специалистите от останалите области на медицината, ОПЛ, така също и за широката общественост.

Основните направления, заложени в програмата бяха:

• Физиология и биохимия на храненето

• Състав и безопасност на храните. Оценка на риска. Генно модифицирани храни

• Хранителна епидемиология. Хранителна политика. Хранителен статус на

населението. Хранене при бременност и кърмене. Хранене при децата.

Хранене при възрастни хора.

• Съвременни хранителни технологии

• Хранителни добавки

• Функционални храни. Безалкохолни, тонизиращи и алкохол-съдържащи напитки

• Хранене при спортисти и хранене при екстремални условия

• Нови храни и медикаменти в лечението на съвременните заболявания.

Хранителна превенция и диетотерапия

• Актуални аспекти на затлъстяването и асоциирани заболявания. Метаболитен

синдром – профилактика и лечение

• Клинично хранене – ентерално и парентерално хранене. Малнутриция.

Неврогенна анорексия и болемия

• Вария

 

Лектори бяха най-добрите български специалисти по хранене и диететика, както и известни чуждестранни специалисти.

Международен конгрес Cardiology Update

В периода 21-24 септември 2006 Heart Friends Around The World  и Фондация “Академия–Кардиология” възложиха на Абрилис организирането на Международен конгрес Cardiology Update. На този висок научен форум присъстваха 35 лектора –  изтъкнати специалисти от България, Македония, Филипините, Италия, Русия, Португалия, Венецуела, Германия, Полша, Англия, Нигерия, Чехия, Беларус, Германия, Пакистан, Словакия. Сред лекторите бяха  Adolfo Bellosillo, Antonio Rui, Angelika Puzserova, Alena Kurlianskaya, Alexander Peshev, Alejandro Borrego, Alessandro Scalzini, Lea, Alessandro Scalzini, A. R. Leal, Andrey Bobrov,  Borislav Georgiev,  Dan Gaita, Claudio Marabotti, David Aronov, Dorian Dugmore, Dawn Wright, Cláudia Gomes, Elio Venturini, Ema Lazarova,  Elena Alexieva, G. M. Kullo, Giuseppe Arena, Flavio Burgarella, J. Ajuluchukwu, Irina Korobko, Igor Stakan, Iveta Bernatova, Hana Rosolova, Horst Kuhn, Kornelia Kotseva, Krzysztof L. Makowiecki, Liliya Dimitrova,  Mirna Andrade, Natalia Moroz-Vadalazhskaya,  Nikolai Manak, Plamen Penchev, Radomila Radeva, Roberto Testa, Sania Nistar, Stefano Bianchi и др. Които представиха последните научни достижения в областта на медицината на 500 делегата