Main menu

Конференции

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ “ОТ ГЕНЕТИЧНИЯ АНАЛИЗ ДО ЗДРАВОТО ДЕТЕ”

По инициатива на Фондация Логартис и Арбилис ООД, съвместно с Катедра по педиатрия и Фармацевтичния факултет към МУ-София, в периода 24–26 юни 2016 г., в кк Боровец, х-л Рила ще се проведе Научна Конференция на тема: Диагностика, терапия и профилактика в детско-юношеска възраст „От генетичния анализ до здравото дете“.

Целта на предстоящата конференция е да представи най-актуалната информация на медицинските специалисти от различни области, чрез представяне и дискутиране на ключови теми от водещи специалисти в областта на педиатрията.

Програмата на Първата Научна конференция „От генетичния анализ до здравото дете“ включва значителен брой лекции по най-съвременните въпроси на профилактиката, диагностиката и терапията на най-често разпространените хронични заболявания и остри състояния в педиатричната популация. Интерес представляват научните сесии за метаболитни заболявания, детските лекарствени форми, артериална хипертония при деца и юноши, ревматология, диабет и болести на метаболизма и др.

Нов акцент в научна програма ще бъде поставен от лектори от Фармацевтичния факултет към МУ – София. Специално внимание е отделено на актуалната концепция „Фармацевтични грижи“ при децата, както и на особеностите на лекарствените форми за деца и най-новите подходи при създаването им.

Ще бъдат разгледани и проблемите при прехода на хронично болни педиатрични пациенти към интерната.

“От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”

Арбилис е организатор на седем издания на Научна  конференция  с  международно  участие  “От науката до  леглото  на болния”. Целта на конференцията е приобщаване на българските лекари към новостите в световната медицина. Форумът традиционно се провежда в НДК и за три дни превръща Националният дворец в арена на научни дискусии, предаване на професионален опит и много ползотворни бизнес контакти.

 

V Научна конференция „От науката до леглото на болния”

От 2 до 5 февруари 2012 г., в град Хисар се проведе V Научна конференция „От науката до леглото на болния”. Тя се организира по инициатива на Фондация „Академия-Кардиология” съвместно с Български институт по метаболитен синдром и Българска асоциация по сексуална медицина. Изданието на конференцията премина под надслов „От клиничните препоръки към клиничната практика. Има ли пропаст между теория и практика?”.

Научната програма представи практически насочена информация в различни области от медицината – кардиология, ендокринология, инфектология и паразитология и фармакология и др. Цел на конференцията бе да се популяризират сред общопрактикуващи лекари, болнични и извънболнични специалисти последните новости за превенцията, диагностиката и лечението на социално-значимите заболявания.

„Все повече се налага мнението, че това, което може да се постигне с профилактика и най-модерната терапия не може да постигне на глобално ниво. Защото модерната кардиология, например, срещу много пари може да намали малко смъртността, а профилактиката срещу малко пари може да намали много болестността и смъртността.”, каза д-р Борислав Георгиев, председател на Фондация „Академия-Кардиология”. „Трябва да се замислим за ежедневната си работа, може би трябва да излезем от рутината, да се обърнем отново към профилактиката и към индивидуалния подход към болния човек. Затова и провеждането на конференцията „От науката до леглото на болния”, чиято цел е да представя последните новости за превенцията, диагностиката и лечението на социално-значимите заболявания, се превърна в традиция.”

Лектори на конференцията бяха: чл. кор. проф. Мила Власковска, проф. Адриана Бочева, проф. Боян Лозанов, проф. Димитър Раев, проф. Драгомир Коев, проф. Здравко Каменов, проф. Татяна Червенякова, проф. Чавдар Славов, доц. Арман Постаджиян, доц. Асен Златев, доц. Валентина Минчева, доц. Веселка Дулева, доц. Владимир Христов, доц. Даниела Попова, доц. Дроздстой Стоянов, доц. Добромир Гочев, доц. Екатерина Ботева, доц. Елина Трендафилова, доц. Ива Паскалева, доц. Мария Орбецова, доц. Мария Цекова, доц. Нина Гочева, доц. Пенка Переновска, доц. Славина Сурчева, доц. Стефка Петрова, доц. Тошо Балабански, доц. Цветалина

Танкова, доц. Юлия Петрова, д-р Александър Александров, д-р Александър С. Александров, д-р Антоанета Гатева, д-р Атанаска Еленкова, д-р Атанас Златев, д-р Борислав Георгиев, д-р Георги Владимиров, д-р Иван Груев, д-р Илияна Петрова, д-р Кръстина Донева-Башева, д-р Лалка Рангелова, д-р Любомир Бауренски, д-р Надка Емилова Халваджиева, д-р Нина Янчева, д-р Петя Георева, д-р Милко Стоянов, д-р Станислав Иванов.

IV Научна конференция „От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика“

АРБИЛИС органиира IV Научна конференция „От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика“ от 30 октомври до 1 ноември 2009, НДК, София.

Кратка научна програма Научна програма

Основни теми:

Сесии КАРДИОЛОГИЯ:

„Диагностика и лечение на хипертонията”, „Настояще и бъдеще на сърдечно-съдовата терапия”, „ИБС – стенокардия”, „Метаболитен синдром”, „Тютюнопушенето – рисков фактор и методи за контрол на коронарния риск”, „Проучването EUROASPIRE III – болнично и извънболнично рамо. Приложение на Европейските препоръки за профилактика в практиката” и др.

Сесии ЕНДОКРИНОЛОГИЯ:

„Диабет”, „Метаболитен синдром”, „Ендокринна хипертония”, „Хипофизни тумори”, „Надбъбречни тумори”, „Хирзутизъм”, „Менопауза”, „Остеопороза” и др.

Сесии ПУЛМОЛОГИЯ:

„Бронхиална астма”, „Пневмонии”, „ХОББ”, „Бронхиолит”, „Муковисцидоза”, „Редки болести”, „Вродени аномалии”, „Рак и диагностика на рака на белия дроб”, „Чужди тела”, „Туберкулоза”, „Белодробна емболия”, „Плеврит” и др. Всички теми са с успоредно засегната проблематика при деца и при възрастни.

Сесии ДИЕТЕТИКА:

„Хранителни превантивни стратегии за сърдечно-съдовите заболявания”, „Нутригеномика – съвременни аспекти”, „Хронична малнутриция”, „Съвременни стратегии при лечението на наднормено тегло и затлъстяване”, „Здравословно и диетично хранене в детската възраст”, „Нови храни в профилактиката и лечението на социално-значимите заболявания” и др.

ІІІ Научна Конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”

През 2007 г. Фондация “Академия-Кардиология” и Фондация “Логартис” се проведе възложиха на „Арбилис” организацията на ІІІ Научна конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”, която се проведе от 26 до 28 октомври в НДК, София, под патронажа на Вицепрезидента на Р.България г-н Ангел Марин. На Конференцията присъстваха над 1500 български лекари, които с нескрит интерес се насладиха на лекциите на над 40 от най-авторитетните специалисти в съответните области.

Международна кардиологична конференция „За по-добра профилактика и терапия на сърдечно-съдовите заболявания в европа”

Под патронажа на президента на Р. България г-н Георги Първанов, от 22 до 24 май 2009 г., в к.к. Златни Пясъци, протече първата по рода си у нас международна кардиологична конференция „За по-добра профилактика и терапия на сърдечно-съдовите заболявания в Европа”. Конференцията беше инициирана от групатата на епидемиологичното проучване EUROASPIRE III за България, Фондация „Академия Кардиология” и със съучастието на Дружетвото на кардиолозите в България. Организатор бе „Арбилис”.

 

Гост-лектори от чужбина бяха:

проф. Дейвид Ууд, Лондон, Великобритания – председател на Европейската асоциация по превантивна кардиология и рехабилитация (EACPR);

проф. Улрих Кейл, Германия – председател на проектаEUROASPIRE;

д-р Корнелия Коцева, Лондон, Великобритания – секретар наEUROASPIRE;

проф. Ян Греъм, Ирландия – автор на последните европейски препоръки по профилактика на ССЗ и главен консултант по профилактика на ССЗ на Световната Здравна организация и Международната федерация;

проф. Дан Гайта, Румъния – член на борда на Европейската асоциация по превантивна кардиология и рехабилитация;

целият екип на Европейската програма EUROACTION и екипът на MyACTION от Великобритабия;

проф. Нанa Погосова – вицепрезидент на Националната асоциация по превантивна кардиология на Русия

проф. Сепо Лехто – председател на асоцията по хипертония на Финландия  и др.

 

В рамките на три дни над 350 български болнични и извънболнични специалисти – кардиолози, интернисти, вътрешни болести и общопрактикуващи лекари, имаха възможност да дискутират как по-добре да профилактираме сърдечно-съдовите заболявания в България и как да постигнем желаните резултати с представители от над 15 европейски държави (Великобритания, Германия, Испания, Финландия, Кипър, Русия, Румъния, Ирландия, Чехия и др). В тези страни вече има доказани успехи от въвеждането на профилактични национални програми. На конференцията още бяха анализирани резултатите от изследването EUROASPIRE (прилагането на практика на препоръките за профилактика в Европа) и EUROACTION (нов подход в системния контрол на болните хора със сърдечно-съдови заболявания), както и бяха разгледани  начините, които биха могли да подобрят резултатите от проучването.

 

Успоредно с конференцията се проведе и заседание на европейския екип на EUROASPIRE, по време на което се дискутираха перспективите за профилактичните проекти в Европа.

 

Със симпозиуми в научната програма присъстваха фирмите:

Актавис

Астра Зенека

Байер

Гедеон Рихтер

Пфайцер

Солвей

Сервие

 

В изложбената част участниците в събитието се запознаха с продуктите на фирмите:

Актавис

Астра Зенека

Байер

Гедеон Рихтер

Пфайцер

Солвей

Сервие

Тева

Сандоз

Софарма

Бьорингер

Новартис

Т.Н.Т

Зентива

БТЛ

Медика

МСД

Стада

Екофарм

ЮСБ

 

Специално участие в конференцията имаха Аквахим и Здравно-осигурителен фонд Доверие.

 

Обръщение на доц. Нина Гочева, национален координатор за EUROASPIRE III за България, към участниците в конференцията:

Уважаеми колеги,

Профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания е най-значимият подход в кардиологията за намаляване на болестността и смъртността сред най-масовите заболявания.

Европейската кардиологична общност прави всичко възможно да се популяризират резултатите от медицината на доказателствата за намаляване на болестността и смъртността в Европа. Израз на това желание е системното обновяване на Препоръките за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.

За първи път България се включва във важна за клиничната практика оценка на профилактичните и терапевтични подходи в Европа чрез участие в EUROASPIRE III. Изследователският екип на EUROASPIRE включва водещите в Европа специалисти по сърдечно-съдова профилактика.

На българските лекари се открива изключителната възможност да осъществят пряк контакт с водещите европейски специалисти на международна конференция, която организираме в кк Албена (21-24.05.2009) под надслов „За по-добра профилактика и терапия на сърдечно-съдовите заболявания в Европа”.

Като участници и лектори на международната конференция са поканени създателите и пропагандаторите на концепцията за превенция на сърдечно-съдовите заболявания:

проф. Дейвид Ууд, Великобритания – Председател на Европейската асоциация по превантивна кардиология и рехабилитация (EACPR), проф. Улрих Кейл, Германия – Председател на проекта EUROASPIRE, д-р Корнелия Коцева, Великобритания – Секретар на EUROASPIRE, проф. Ян Греъм, Ирландия – автор на последните европейски препоръки по профилактика на ССЗ, проф. Лале Торкозоглу, Турция – Вицепрезидент на Европейската асоциация по атеро¬склероза, проф. Дан Гайта, Румъния – член на борда на Европейската асоциация по превантивна кардиология и рехабилитация, проф. Нана Погосова, Русия – от Института по превантивна кардиология на Москва, д-р Златко Фраз, Словения – национален координатор за EUROASPIRE III за Словения, проф. Дирк де Бакер, Холандия – изследовател в много европейски профилактични програми и др.

Каним Ви да участвате в този първи по рода си международен форум по профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, където ще се запознаете с резултатите за Европа и в частност за България, касаещи както първичната профилактика, така и лечението на болни с коронарна болест на сърцето в дългосрочен план и препоръките за по-добра профилактика и терапия.

Постарали сме се научната програма да бъде достатъчно интересна и полезна за ежедневната практика и да подпомогне вашата лечебна дейност.

С уважение: Доц. Нина Гочева, Национален координатор за EUROASPIRE III за България

ІІ Научна Конференция с международно участие “От науката до леглото на болния – принципи на поведение при социално-значими заболявания в ежедневната практика”

През 2005 г. Фондация „Академия Кардиология” и други неправителствени организации възложиха на „Арбилис” организацията на ІІ Научна конференция, която се проведе от 7 до 9 октомври в НДК, София. Конференцията протече отново под патронажа на вицепрезидинта на Република България Ангел Марин. Бяха изнесени над 100 лекции от водещи български и чужди лектори. Програмата включваше лекции в областите лечение и рехабилитация на ССЗ, неинвазивна диагностика, инвазивна и интервенционална кардиология, детска кардиология, ендокринология, нефрология, неврология. Особено внимание беше отделено на секциите по профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и приложение на стволовите клетки при лечението на острия миокарден инфаркт, където като лектори участваха съответно и проф. Дейвид Ууд (Имперски колеж, Лондон) и доц. Кай Волерт (Хановер, Германия). На конферецията участваха над 40 фирми с изложбени щандове и симпозиуми. Научният форум беше посетен от над  2 500 участника, които получиха 21 кредитни точки от БЛС.

Регионални конференции на тема: „От съдова регулация до кардиометаболитен контрол”

Представителството на Merck за България – „Аквахим” ЕООД, възложи на „Арбилис” цялостната организация на III Регионални конференции на тема: „От съдова регулация до кардиометаболитен контрол” проведени в София, Варна и Пловдив пред есента на 2005 г.

Програмата на конференциите включваше:

1. “Бета-блокерите при есенциална хипертония”

2. “Сравнение на антихипертензивния ефект на еквивалентни дози metoprolol и bisoprolol чрез амбулаторно (холтер-) мониториране на артериалното налягане”

3. “Метформин и гликемичен контрол при диабет тип 2”

4. “Възможности на никотиновата киселина Ниаспан за лечение на дислипидемиите при пациенти с метаболитен синдром и диабет тип 2”

Лектори в този курс бяха: доц. Димитър Раев (ВМА София), доц. Даниела Попова (УМБАЛ „Царица Йоана”), доц. Цветелина Танкова (СБАЛЕНГ София), доц. Мария Орбецова (УБ „Св. Георги”, Пловдив), доц. Владимир Христов (УБ „Александровска”), доц. Жанета Георгиева (МУ Варна), доц. Вера Сиракова (УБ „Св. Марина”, Варна), доц. Христозов (УБ „Св. Марина”, Варна), и д-р Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница). Регионалните конференции бяха акредитирани от БЛС и участниците получиха по 4 кредитни точки.