Main menu

Училище Кардиология

Инициативата “Училище Кардиология” се отличава от другите подобни форуми с безкомпромисно качество и висок стандарт в научната и техническа организация, които е наложило сред своите лектори и участници. Най-авторитетните български специалисти системно представят най-актуалните световни новости от областта на диагностиката и лечението. Това е от изключително значение за развитието на медицината в България, защото без подобен род форуми българските лекари практически нямат достъп до тази информация.

“Училище Кардиология”, 2006 г.

По инициатива на Фондация “Академия Кардиология” и ТП “Абот Лабораторис” от 18 до 21 май 2006 г. в Курортен комплекс “Албена” се проведе първото в България Училище “Кардиология”. Организатор на проявата бе агенция “Арбилис”. Участници в тридневното обучение бяха кардиолози от цялата страна, пред които водещи български специалисти представиха последните новости в лечението и профилактиката на артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност, миокардния инфаркт, исхемичната болеста на сърцето и новости в методите на наблюдение, диагностициране и лечение на различни сърдечно-съдови заболявания.

В научната програма бе включена лекционна част в часовете до обяд и представяне на клинични случаи от самите участници в следобедните сесии.

В последната вечер от престоя беше организирана развлекателна програма с участието на дует “Ритон” и бяха раздадени награди на най-активните участници в лекциите и танците.

“Училище Кардиология”, 2007 г.

В периода 7-10 юни 2007 г. Фондация „Академия-Кардиология” и ТП “Абот Лабораторис” възложиха на Арбилис организирането на „Училище Кардиология 2007”. Научният форум се проведе в Приморско. На него 16 от най-авторитетните български специалисти в областта на кардиологията изнесоха последните научни достижения в областта на превенцията, диагностиката, лечението и профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания пред 150 български лекари.

“Училище Кардиология” – есен 2007 г.

Поради безспорната полза и необходимостта на все по-голям брой български лекари да се докоснат до съвременните научни достижения в областта на превенцията, диагностиката и терапията в периода 27-30 септември 2007 г. Фондация „Академия – Кардиология” и „Аквахим” ООД възложиха на Арбилис организирането на „Училище Кардиология Есен” – 2007 г. Петнадесет от водещите специалисти представиха актуална и полезна информация на над 200 делегата в Курортен Комплекс Албена.

„Училище Кардиология” април 2008

“Училище Кардиология” април 2008 се проведе от 10 до 13 април 2008 г., в Трявна под надслов  „Медицина на доказателствата в ежедневната практика – защо не?”. “Училище Кардиология” април 2008 бе организирано от „Арбилис” ООД, Фондация “Академия–Кардиология” и подпомогнато с Обучителен грант от Astra Zeneca – България.
Кардиолози от цялата страна имаха възможността да чуят лекции, изнесени от най-добрите специалисти в областта сърдечно-съдовите заболявания. Специално за участниците във форума бяха организирани и два семинара с психолог на тема „Ефективност в убеждаването на пациентите за тяхната отговорност и мотивация към терапията”. Кардиолози представиха и свои нови клинични проучвания и някои специфични случаи.

Лектори: д-р Б. Георгиев (НКБ), доц. Вл. Христов (УБ „Александровска”), д-р Наталия Стоева (Болница “Токуда”), проф. Т. Даскалов (НКБ), д-р Вера Байчева (НКБ), д-р Ст. Тунев (Астра Зенека – България), Теодор Карайончев, доц. С. Тишева (МУ, Плевен), доц. Нина Гочева (НКБ), доц. Д. Раев (МИ-МВР), доц. Д. Гочев (ВМА), проф. Т. Донова (МУ, София), доц. Св. Георгиев (МУ, Варна), д-р Л. Бауренски (НКБ), доц. И. Паскалева (НКБ).

“Училище Кардиология” есен 2008

На 26 септември 2008, в кк Албена, стартира “Училище Кардиология” есен 2008, изцяло провокирано от необходимостта за непрекъснато повишаване квалификацията на българските лекари. То се организира в навечерието на Международния ден на сърцето (28 септември) от Фондация „Академия Кардиология” и „Арбилис” ООД с подкрепата на фармацевтичната компания Abbott.

Основният проблем, който беше поставен пред водещите кардиолози в страната по време на “Училище Кардиология” есен 2008 бе за оптималното въвеждане на европейските препоръки и подходи не само при диагностиката и лечението на ССЗ, но и в профилактиката.

Обсъден бе проблемът за сърдечните аритмии, които са често срещани сред днешното болно население и много често водят до повишена болестност и смъртност и влошават качеството на живот. По време на  Училището се представиха всички лечебни подходи при аритмиите – както с медикаменти, така и с интервенции. През последните години по света, например, се осъществяват специални интервенции – с катетри се прекъсват аритмиите и може болният да се излекува напълно и да не приема лекарства цял живот.

Друга тема,бе представена пред участниците е контрол на риска при високо рискови болни – с диабет и метаболитен синдром. Кардиолози, ендокринолози и нефролози представиха как оптимално трябва да бъдат лекувани болните с диабет и с метаболитен синдром (затлъстяване, хипертония и повишена склонност към развитие на диабет), за да се намали броя на новопоявилите се диабетици и да се увеличи живота и да се подобри здравния статус на болните от диабет.

Лектори: д-р Ч. Шалганов (НКБ), д-р Б. Георгиев (НКБ), Б. Динов (НКБ), д-р Е. Трендафилова (НКБ), доц. Д. Гочев (ВМА), доц. Б. Киперова (УБ „Александровска”, МУ-София), доц. М. Бончева (УБ „Лозенец”), проф. С. Захариева (Клиничен център по ендокринология, МУ-София), доц. Н. Гочева (НКБ), доц. Цв. Танкова (Клиничен център по ендокринология, МУ-София), доц. Вл. Христов (Клиника по ендокринология, МБАЛ „Александровска”) и др.

Училище Кардиология март 2009

Училище Кардиология март 2009 се проведе от 12 до 15 март 2009 г., в Трявна. За втора поредна година то се състоя под надслов „Медицина на доказателствата – защо не?” и се подкрепя от фармацефтичната компания Astra Zeneca. Съвместни организатори бяха отново „Арбилис” и Фондация „Академия Кардиология”.

Лекционната програма на форума беше разделена на две основни теми – „От хипертония до сърдечна недостатъчност” и „Всичко за статините” (1 и 2 част). В програмата беше включено и представянето на  някои последни клинични проучвания със статини.

Лектори бяха: доц. Жанет Георгиева (МУ, Варна), член кор. проф. Милка Власковска (ВМИ, София), д-р Любомир Бауренски (НКБ), д-р Вера Байчева (НКБ), доц.Димитър Раев (МИ на МВР), д-р Борислав Георгиев (НКБ), доц. Нина Гочева (НКБ), доц. Ива Паскалева (НКБ), д-р Людмила Владимирова (ВМИ, Пловдив), д-р Владимир Желев (ВМИ, Стара Загора), доц. Добромир Гочев (ВМА), доц. Елисавета Вълчева (НКБ, доц. Светослав Георгиев, (МУ, Варна).

Училище кардиология” юни 2009

Фондация „Академия Кардиология” и „Арбилис”, с обучителен грант на фармацефтичната компания „Санофи Авентис”, организираха „Училище кардиология” юни 2009. Училището протече от 5 до 7 юни, в к.к. Златни Пясъци.

Основният проблем, който беше разгледан пред лекари от цялата страна е „Коронарна болест на сърцето”. Лекционната програма бе разделена на четири курса, които включваха темите „Първична и вторична профилактика на коронарната болест на сърцето”, „Антитромбозна терапия – клинична фармакология”, „Антитромбозна терапия – клинично приложение” и „Нови клинични проучвания от значение за практиката”. По време на последния курс бяха представени и последните новини от световните медицински форуми.

В „Училище кардиология” юни 2009 взеха участие над 140 лекари/кардиолози, интернисти и специалисти по вътрътрешни болести от цялата страна.

„Училище Кардиология” есен 2009

От 19 до 21 септември, в к.к. „Златни Пясъци”, се проведе поредното издание на „Училище Кардиология”. „Училище Кардиология” есен 2009 се организира от Арбилис ООД и Фондация „Академия Кардиология”, с обучителен грант от Байер България. Форумът протече под надслов „Аспирин – 110 години терапия и профилактика”.

 

Тематичната насока на „Училище Кардиология” есен 2009 бе провокирана от факта, че Аспирин е най-важният медикамент за профилактика на сърдечно-съдовите усложнения при болни с атеросклеротична болест – коронарна, мозъчно-съдова и периферно-съдова. Този медикамент в най-голяма степен профилактира инфаркта, повторния инфаркт и повторния инсулт. Не напразно се казва, че „аспирин е златният стандарт в профилактиката на сърдечно-съдовите усложнения”. Всички модерни лекарства се стремят да достигнат процента на намаляване на усложненията, но много от тях са далеч по-слаби. Затова във всички препоръки на световните организации Аспирин е на първо място при избора на лечение и профилактика.

„Училище Кардиология” есен 2009 беше разделено на шест сесии:

I. Фармакологични аспекти на аспирин.

II. Насоки в терапевтичното приложение на аспирин.

III. Аспиринова резистентност.

IV. Клинично приложение на аспирин в практиката.

V. Кръгла маса – приложение на аспирин в практиката – дози и начин на приложение, страхове и ползи.

VI. Възможности на мултидетекторната компютър томография (МДКТ) за оценка на мозъчна и миокардна перфузия.

 

Във форума взеха участие 118 специалисти от различни региони на страната. Лекторите бяха 15, част от които са в основата на създаването на световните концепции за избор на аспирин в лечението и профилактиката на хората по света.

След състоялата се пресконференция по повод „Училище Кардиология” есен 2009 отзвукът в медиите беше много добър. Според анкетата, която беше проведена след приключване на форума, нивото на научното съдържание на изнесените лекции и цялостната организация са били изключително добри.

Училище Кардиология „Внезапна сърдечна смърт”

От 9 до 12 юни 2011 г. в хотелски комплекс Сол Несебър Ризорт, Несебър, се проведе Училище Кардиология „Внезапна сърдечна смърт”. То беше организирано от „Арбилис” ООД и се финансира от обучителен грант на Actavis.

Научната програма беше разделена на пет сесии. Лекционният материал съдържаше систематизирани лекции с високо научно съдържание и много добра практическа насоченост.

Лектори бяха:

 • Доц. Анна Кънева (НКБ)
 • Доц. Атанас Пенев (УМБАЛ „Света Марина”, Варна)
 • Доц. Добромир Гочев (ВМА)
 • Доц. Елина Трендафилова (НКБ)
 • Доц. Маргарита Цонзарова (НКБ)
 • Доц. Нина Гочева (НКБ)
 • Доц. Тошо Балабански (НКБ)
 • Доц. Чавдар Шалганов (НКБ)
 • Д-р Александра Банкова (НКБ)
 • Д-р Александър С. Александров (ВМА)
 • Д-р Борислав Георгиев (НКБ)
 • Д-р Иво Кожухаров (НКБ)
 • Д-р Милко Стоянов (НКБ)
 • Д-р Михаил Протич (НКБ)
 • Д-р Станислав Иванов (ВМА)
 • Д-р Явор Пейчев (УМБАЛ „Света Марина”, Варна)

Според проведеното от организаторите проучване 73% от анкетираните определят съдържанието на лекциите като отлично, 25 – много добро и само 2% – добро. Като най-интересни са отбелязани темите: „Внезапна сърдечна смърт при неатеросклеротична коронарна болест и болести на миокарда”, „Внезапна сърдечна смърт при коронарна атеросклероза”, „Внезапна сърдечна смърт (ВСС) – определение и значимост на проблема”,„Синдром на Brugada и внезапна смърт”, „Внезапна сърдечна смърт при спортисти” и „Внезапна сърдечна смърт при деца и юноши”.

Училище кардиология

„Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум“

Училището се проведе  от 30.03 до 1.04.2012 г. в Спа хотел Хисар.

Засегнати теми:

♦Сърдечно-съдов континуум – 20 години след публикацията на Бараунвалд – потвърждение на тезата и доказателства

♦Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум. Как чрез прицелната бета-блокада можем да подобрим клиничните резултати

♦Бета-блокерите в лечението на артериалната хипертония

♦Бета-блокерите за контрол на сърдечната честота

♦Бета-блокерите при болни със захарен диабет

♦Бета-блокерите при левокамерна хипертрофия

♦Фиксирани лекарствени комбинации с бета-блокери за лечение на артериалната хипертония

♦Антиатеросклеротичен ефект на бета-блокерите

♦Бета-блокерите при стабилна форма на исхемична болест на сърцето

♦Бета-блокерите при болни с остри коронарни синдроми

♦Бета-блокерите при болни със систолна сърдечна недостатъчност

♦Бета-блокерите за профилактика на левокамерно ремоделиране

♦Мястото на бета-блокерите по хода на сърдечно-съдовия континуум

♦Допълнителни ползи от бета-блокери – място в периоперативната профилактика и терапия

Лектори: д-р Борислав Георгиев, чл. кор. проф. Мила Власковска, проф. Димитър Раев, Проф. Джон Крукшанк, доц. Владимир Христов, доц. Жанета Георгиева, доц. Снежана Тишева, доц. Нина Гочева, доц. Светослав Георгиев, доц. Елина Трендафилова, Проф. Джон Крукшанк, д-р Александър Александров, доц. Елина Трендафилова, доц. Добромир Гочев

Училище кардиология

Миокардити, кардиомиопатии и вродени сърдечни малформации

Форумът се проведе в периода 31 май–3 юни 2012 г., в хотел Мелиа Гранд Ермитаж, кк Златни Пясъци.

Засегнати бяха следните теми:

♦Общи постановки, миокардити, диагностика

♦Образна и инвазивна диагностика на болестите на миокарда

♦Кардиомиопатии

♦Специфични форми на КМП

♦ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ (ВСМ)

♦Спортно сърце

Лектори:

Проф. Нина Гочева, Доц. Анна Кънева, Доц. Арман Постаджиян, Доц. Атанас Пенев, Доц. Добромир Гочев, Доц. Елина Трендафилова, Доц. Елисавета Вълчева, Доц. Маргарита Цонзорова, Доц. Тошо Балабански, Доц. Чавдар Шалганов, Д-р Борислав Георгиев, Д-р Вера Байчева, Д-р Георги Владимиров, Д-р Добрин Василев, Д-р Иван Груев, Д-р Камелия Генова, Д-р Станислав Иванов

Училище кардиология “Сърдечно-съдова хемодинамика

и „top of the top” в кардиодиагностиката”

Събитието протече от 20 до 23 юни 2013 г., в кк Златни пясъци.

Основни теми, които бяха засегнати са:

♦Основи на хемодинамиката. Хемодинамика в норма

♦Хемодинамика при артериална хипертония

♦Хемодинамика при хронична сърдечна недостатъчност

♦Хемодинамика при кардиомиопатии

♦Хемодинамика при остра лява сърдечна недостатъчност

♦Коронарна хемодинамика

♦Хемодинамика при вродени сърдечни малформации с ляводесен шънт

♦Хемодинамика при вродени сърдечни малформации с дясно-ляв шънт

♦Бъбречна хемодинамика

♦Хемодинамика при митрални пороци

♦Хемодинамика при аортни пороци

♦Хемодинамика при трикуспидални пороци

♦Хемодинамика при белодробна хипертония

♦Как съвременните технологии скъсяват пътя на лекаря от фенотипната хетерогенност до генотипната индивидуалност

♦Съвременна молекулна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания

♦Генетична диагностика на кардиомиопатиите

♦Генетична диагностика на ритъмните нарушения

♦Фармакогенетика

♦Фармакогенетика на перорални антикоагуланти и антиагреганти (P2Y12 рецепторни инхибитори)

Лектори: проф. Ива Паскалева, проф. Николай Данчев, доц. Тошо Балабански, доц. Борислав Георгиев, проф. Върбан Ганев, д-р Радослава Въжарова, д-р Александър Александров, доц. Арман Постаджиян, д-р Пламен Пенчев, доц. Добрин Василев, д-р Атанас Кондурджиев, доц. Анна Кънева, доц. Маргарита Цонзарова, д-р Валери Гелев, доц. Елина Трендафилова, доц. Добрин Василев, д-р Илияна Петрова, доц. Арман Постаджиян, доц. Добрин Василев, доц. Нина Белова

Училище Кардиология “Артериалната хипертония – банална болест или неясен проблем”

Училището се проведе в периода 15–17 февруари 2013 г.,в град Велинград.

Теми:

♦История, епидемиология и определение на артериалната хипертония

♦Нови антихипертензивни медикаменти и регулация при регистрация

♦Патогенеза на артериалната хипертония

♦Измерване на офисното артериално налягане

♦Домашно измерване на артериалното налягане

♦Амбулаторно мониториране на артериалното налягане

♦Хипертония на бялата престилка“ и „маскирана хипертония“

♦Изолирана систолна хипертония и хипертония при стари хора

♦Артериална хипертония при болни с метаболитен синдром

♦Хипертония и мозъчно-съдова болест

♦Хипертония и сънна апнея

♦Ангиотензин-рецепторни блокери – настояще и бъдеще

♦.Olmesartan и Olmesartan/HCT

♦Биомаркери и сърдечно-съдов риск

♦Генетични изследвания при болни с артериална хипертония

Лектори: доц. Борислав Георгиев, доц. Жанета Георгиева, проф. Николай Данчев, доц. Елина Трендафилова, доц. Милена Миланова, член кор. проф. Иван Миланов, доц. Владимир Христов, д-р Любомир Бауренски, д-р Станислав Иванов, доц. Добромир Гочев, д-р Илияна Петрова, д-р Ася Караманска, д-р Георги Владимиров, член кор. проф. Мила Власковска, проф. Нина Гочева

У ч и л и щ е к а р д и о л о г и я
Приложение на бета-блокерите в медицината

От 7 до 8 март 2014 г. в гр. София, Национален дворец на културата, зала 6 се проведе събитието Училище Кардиология “Приложение на бета-блокерите в медицината”.

Теми:

♦Класификация и фармакология на бета-блокерите

♦Катехоламини, РААС и бета-блокери

♦Индикации за клинично приложение на бета-блокерите

♦Нежелани реакции при прилагане на бета-адренергични блокери

♦Бета-блокерите в лечението на артериалната хипертония

♦Бета-блокери при стабилна исхемична болест на сърцето

♦Бета-блокери при остър миокарден инфаркт

♦Бета-блокери при аортна аневризма и при аортна дисекация

♦Бета-блокери и аритмии

♦Бета-блокери, камерно ремоделиране и сърдечна недостатъчност

♦Бета-блокери при хипертрофична кардиомиопатия

♦Бета-блокери при хипертиреоидизъм

♦Бета-блокери при феохромоцитом

♦Бета-блокерите в антиглаукомната терапия

♦Бета-блокери при неврологични заболявания

♦Бета-блокери при варици на хранопровода

♦Имат ли място бета-блокерите в лечението при бременни жени и кърмачки?

♦Бета-блокери и бронхиална обструкция

♦Имат ли място бета-блокерите в лечението на болни със съпътстващ захарен диабет и предиабет

♦Бета-блокери и медикаментозно провокиран псориазис

♦Лекарствени взаимодействия на бета-блокери с други медикаменти

♦Предизвикват ли бета-блокерите еректилна дисфункция?

♦Имат ли място бета-блокерите в лечението на болни със съпътстваща периферна артериална болест

Лектори:

Чл.-кор. проф. Мила Власковска (МФ, МУ, София)
Проф. Витан Влахов (Българско научно дружество
по клинична фармакология и терапия)
Проф. Жанета Георгиева (УМБАЛ „Св. Марина”, МУ, Варна)
Проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
Проф. Красимир Антонов (УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, МУ, София)
Проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница)
Проф. Сабина Захариева (УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”)
Проф. Славина Сурчева (МФ, МУ, София)
Доц. Арман Постаджиян (УМБАЛ „Св. Анна”, МУ, София)
Доц. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница)
Доц. Владимир Христов (МЦ „Про-вита”)
Доц. Георги Момеков (ФФ, МУ, София)
Доц. Десислава Богданова (МБАЛНП „Св. Наум”, МУ, София)
Доц. Добромир Гочев (Военномедицинска академия)
Доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница)
Доц. Наталия Петкова (МБАЛ „Токуда Болница София”)
Доц. Чавдар Шалганов (Национална кардиологична болница)
Д-р Александър С. Александров (Военномедицинска академия)
Д-р Антоанета Гатева (УМБАЛ „Александровска“, МУ, София)
Д-р Детелина Луканова (Национална кардиологична болница)
Д-р Емил Бърдаров (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
Д-р Наталия Стоева (МБАЛ „Токуда Болница София”)
Д-р Станислав Иванов (Военномедицинска академия)

 

 

Училище Кардиология Усложнения на миокардния  инфаркт

В периода 5–8 юни 2014 г, кк. Златни Пясъци,
х-л Мелиа Гранд Ермитаж се проведе поредното издание на Училище Кардиология. Бахя изложени и обдъдени следните теми:

♦Нова дефиниция на миокардния инфаркт

♦Диагноза и диференциална диагноза на усложненията на миокардния инфаркт

♦Болестите на перикарда в диференциалната диагноза на усложненията на миокардния инфаркт

♦Кардиогенен шокЛевокамерна аневризма и ЛК ремоделиране, реперфузионни увреждания при миокарден инфаркт

♦Инфаркт на дясна камера

♦Образна диагностика при усложненията на миокардия инфаркт – компютърна томография

♦Образна диагностика при усложненията на миокардия инфаркт – ядрено-магнитен резонанс

♦Комбинирана антикоагулантна и антитромбоцитна терапия при ЛК тромбоза

♦Постинфарктни перикардити

♦Усложнения на коронарните интервенции при остър миокарден инфаркт

♦Остра и подостра руптура на камерна стена, непълна руптура, фалшива аневризма на ЛК, руптура на междукамерна преграда, руптура на папиларен мускул и постинфарктна митрална регургитация

♦Постинфарктни камерни аритмии, индикации за ICD

♦Периинфарктни проводни нарушения, индикации за ПМ

♦Миокарден инфаркт с последващ мозъчен инсулт

♦Вторична превенция на миокардния инфаркт

♦Възможности на физикалните фактори в кардиопревенцията
и кардиорехабилитацията на пациенти с ИБС
(вкл. след миокарден инфаркт

♦Горещи новини – Белодробна хипертония – какво ново от 2013 г.?

Участваха следните лектори:

проф. Жанета Георгиева (УМБАЛ „Св. Марина“, МУ, Варна)
проф. Ива Паскалева (Национална кардиологична болница)
проф. Ивет Колева (МФ, МУ, София)
проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница)
проф. Стефан Денчев (УМБАЛ „Александровска“, МУ, София)
доц. Атанас Пенев (УМБАЛ „Св. Марина“, МУ, Варна)
доц. Добромир Гочев (Военномедицинска академия)
доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница)
доц. Елисавета Вълчева (Национална кардиологична болница)
доц. Милена Миланова (МБАЛНП „Св. Наум“, МУ, София)
д-р Александър Александров (Национална кардиологична болница)
д-р Атанас Ангелов (УМБАЛ „Св. Марина“, МУ, Варна)
д-р Елена Костова (Национална кардиологична болница)
д-р Иван Мануков („МБАЛ-Пловдив“, Пловдив)
д-р Камелия Генова (Национална кардиологична болница)
д-р Кирил Карамфилов (СБАЛССЗ „Св. Екатерина“, МУ, София)
д-р Надя Панчева (УМБАЛ „Св. Марина“, МУ, Варна)
д-р Станислав Иванов (Военномедицинска академия)
Антоанета Байрактарова (МФ, МУ, София)

УЧИЛИЩЕ КАРДИОЛОГИЯ Бета-блокерите в
национални и международни препоръки за диагностика
и лечение на сърдечните и съдовите заболявания

Форумът се проведе тт 23 до 26 април 2015 в
хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“ Пловдив.

Теми:

♦Мястото на бета-блокерите в лечението на сърдечно-съдовите заболявания, бета-блокери в ръководствата за диагностика и лечение на артериалната хипертония

♦Бета-блокери в ръководствата за диагностика и лечение на съдовите болести

♦Бета-блокери в ръководствата за диагностика и лечение на исхемичната болест на сърцето

♦Бета-блокери в ръководствата за диагностика и лечение на кардиопатии и сърдечна недостатъчност

♦Бета-блокери в ръководствата за диагностика и лечение на ритъмните нарушения и внезапна сърдечна смърт

♦Бета-блокери в некардиологичните ръководства

Лектори:

проф. Жанета Георгиева (УМБАЛ „Св. Марина“ МУ, Варна)
проф. Нина Гочева (Национална кардиологична болница, София)
проф. Стефан Денчев (Медицински институт на МВР, София)
доц. Арман Постаджиян (УМБАЛ „Св. Анна“, МУ, София)
доц. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница, София)
доц. Добромир Гочев (Военномедицинска академия, София)
доц. Елина Трендафилова (Национална кардиологична болница, София)
доц. Мария Токмакова (УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, Пловдив)
доц. Тошо Балабански (Национална кардиологична болница, София)
д-р Александър С. Александров (Военномедицинска академия, София)
д-р Атанас Ангелов (УМБАЛ „Св. Марина“, МУ, Варна)
д-р Васил Трайков (МБАЛ „Токуда Болница София“, София)
д-р Детелина Луканова (Национална кардиологична болница, София)
д-р Милко Стоянов (Национална кардиологична болница, София)