Main menu

2015

27 – 29 март 2015

IV Научна конференция на БССА ” Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Варна

2 – 5 април 2015

Кардиоплатформа ” Артериална хипертония”

Банско

23 – 26 април 2015

Училище кардиология ” Бета-блокерите в национални и международни препоръки за диагностика и лечение на сърдечните и съдовите заболявания”

Пловдив

29 – 31 май 2015

Дистриктна конференция на Ротари

Банско

26 – 28 юни 2015

Научно-практически форум “Фармакотерапия 2015”

Старозагорски бани

9- 12 юли 2015

Научна конференция ” Факти, противоречия, дебати в диагностиката на сърдечните и съдовите заболявания”

Банско

02- 04 октомври 2015

VII Научна конференция “От науката до леглото на болния”

02- 04 октомври 2015

V Научна конференция на БССА “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”