Main menu

GP Академия

Форумът се финансира от обучителен грант на фармацевтичния гигант “Актавис”.

В рамките на три дни общопрактикуващи лекари (ОПЛ) от цялата страна имаха възможността да чуят лекции изнесени от най-големите български специалисти в областта на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ). Целта, която са бяха поставили организаторите е чрез провеждането на „GP АКАДЕМИЯ” 2008 лекарите да получат най-актуалната информация свързана със сърдечно-съдовите заболявания. Основните теми заложени в програмата на „GP АКАДЕМИЯ” 2008 бяха свързани с профилактиката на ССЗ, артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето и сърдечната недостатъчност. Бяха обсъдени данни от европейското проучване EUROASPIRE ІІІ, което сочи как се контролират рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания в Европа и в частност в България и ще бъдат посочени възможностите за подобряване на сърдечно-съдовия контрол при болните хора.

Лектори: д-р Б. Георгиев (НКБ), д-р Б. Динов (НКБ), д-р Л. Бауренски (НКБ), доц. Ж. Георгиева (МУ, Варна), доц. В. Сиракова (МУ, Варна), проф. Т. Даскалов (НКБ), доц. Д. Гочев (ВМА) доц. Д. Раев (МИ на МВР), доц. С. Тишева (МУ, Плевен), д-р Е. Трендафилова (НКБ), доц. Н. Гочева (НКБ), доц. В. Минчева (ТМИ, София), Мерк Сероно Академия 2011

От 1 до 3 април 2011 г. беше проведена Мерк Сероно Академия 2011 „Сърдечната недостатъчност – от William Harvey до стволовите клетки и генната терапия или терапевтични възможности за отдалечаване на предизвестената смърт”. Форумът се проведе в Трявна, хотел „Калина Палас”.

Мерк Сероно Академия 2011 се организира от Фондация „Академия Кардиология” и „Арбилис” благодарение на обучителен грант на Мерк България.

Лектори бяха чл.-кор. проф. Мила Власковска, доц. Добромир Гочев, доц. Владимир Христов, доц. Нина Белова, доц. Нина Гочева, доц. Снежана Тишева, д-р Борислав Георгиев, д-р Станислав Иванов, д-р Александър С. Александров, д-р Вера Байчева, д-р Илияна Петрова, д-р Светослав Йовев, д-р Александър Александров.

Програмата беше разделена на три научни сесии, в които влизат следните теми: „Сърдечна недостатъчност – история, определение и класификация”, „Патогенеза на систолната сърдечна недостатъчност”, „Патогенеза на диастолната сърдечна недостатъчност”, „Могат ли патогенетичните механизми да помогнат на терапевтичния контрол и на прогнозата?”, „Катехоламините при сърдечна недостатъчност – кое е яйцето или кое кокошката при сърдечната недостатъчност?”, „Биомаркери при сърдечна недостатъчност”, „Щитовидна жлеза, диабет и сърдечна недостатъчност”, „Диастолна сърдечна недостатъчност – диагностика, лечение, прогноза”, „Хронична декомпенсирана сърдечна недостатъчност”, „Остра сърдечна недостатъчност”, „Медикаментозна терапия на сърдечната недостатъчност – минало и настояще”, „Ресинхронизираща терапия при болни със сърдечна недостатъчност”, „Бъдещи терапевтични стратегии при болните със сърдечна недостатъчност”.

Актавис Академия „Фармакотерапия в кардиологията”

През април и май 2011 г. се проведе Актавис Академия „Фармакотерапия в кардиологията”. Актавис Академия беше организирана от “Арбилис” ООД и беше финансиран от обучителен грант на Актавис.

Актавис Академия „Фармакотерапия в кардиологията” се проведе в две части. Първата част протече от 28 април до 1 май 2011 г. събра общопрактикуващи лекари от цяла югозападна и южна България. Следващият етап на форума се проведе от 12–15 май 2011 г. и делегати бяха лекари от зсеверна и североизточна България.

Целта на Актавис Академия „Фармакотерапия в кардиологията” бе да бъде извършен анализ на най-често прилаганите в кардиологичната практика групи медикаменти. Беше показано мястото на отделните групи медикаменти в съответния клас с техните индикации, противопоказания и доказателства за ползи в лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Лекционният материал съдържаше систематизирани лекции с високо научно съдържание и много добра практическа насоченост.

В научната програма бяха включени темите:

Антитромбоцитни медикаменти – класификация, механизми, лабораторна оценка на терапевтичния отговор.

Ацетилсалицилова киселина – механизъм на действие, индикации, странични ефекти и резистентност. Място в първичната и вторичната профилактика.

Клопидогрел – механизъм на действие, индикации, странични ефекти и резистентност. Вторична профилактика. Продължителност на приложение.

Комбинирана антиагрегантна терапия и профилактика – индикации, продължителност на приложение, проследяване и странични ефекти.

Гастропротекция при лечение с антитромбоцитни медикаменти.

Статини – класификация, механизми и индикации.

Статини – ефекти, странични ефекти и безопасност.

Статините в моно- и комбинираната терапия и профилактика – индикации, продължителност на приложение, проследяване и странични ефекти.

Калциеви антагонисти – класификация, механизми, индикации, странични ефекти.

Калциевите антагонисти в антихипертензивната терапия.

Калциевите антагонисти в антиисхемичната терапия.

Калциевите антагонисти като антиаритмици.

Централно действащи медикаменти.

Бета-блокери – класификация и механизми, индикации, странични ефекти.

Бета-блокерите в антихипертензивната терапия.

Бета-блокерите в антиисхемичната терапия.

Бета-блокерите в лечението на сърдечната недостатъчност.

Бета-блокерите като антиаритмици.

АСЕ-инхибитори и АРБ – класификация и механизми, индикации, странични ефекти.

АСЕ-инхибиторите в антихипертензивната терапия.

АСЕ-инхибиторите в лечението на сърдечната недостатъчност.

АРБ в антихипертензивната терапия и в лечението на сърдечната недостатъчност.

Комбинирана антихипертензивна терапия.

Лекарствени комбинации при ИБС.

Лекарствени комбинации при сърдечна недостатъчност.

Комбинирана антиаритмична терапия.

Взаимодействия между кардиологични и често прилагани в живота други медикаменти.

Лектори на форума бяха известни наши специалисти в областта на фармакологията и кардиологията: чл. кор. проф. Мила Власковска, доц. Арман Постаджиян, доц. Добромир Гочев, доц. Ива Паскалева, доц. Жанета Георгиева, доц. Нина Гочева, доц. Славина Сурчева, д-р Александър С. Александров, д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Любомир Бауренски, д-р Милко Стоянов, д-р Михаил Протич, д-р Станислав Иванов.

Училище кардиология „Миокардити, кардиомиопатии и вродени сърдечни малформации”

От 31 май до 1 юни 2012 г., в КК Златни пясъци, се проведе Училище кардиология на тема „Миокардити, кардиомиопатии и вродени сърдечни малформации”. Форумът се финансира от обучителен грант на Актавис.
Форматът, заложен при този вид обучение вече се е доказал като много успешен за допълнителната квалификация на българските лекари. Лекционният материал, съдържа систематизирани лекции с високо научно съдържание и много добра практическа насоченост.

Лектори: проф. Нина Гочева, доц. Анна Кънева, доц. Арман Постаджиян, доц. Атанас Пенев, доц. Добромир Гочев, доц. Елина Трендафилова, доц. Елисавета Вълчева, доц. Маргарита Цонзорова, доц. Тошо Балабански, доц. Чавдар Шалганов, д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Георги Владимиров, д-р Добрин Василев, д-р Иван Груев, д-р Камелия Генова, д-р Станислав Иванов.

Лекциите са разделени в две сесии – Миокардити и кардиомиопатии и Вродени сърдечни малформации (ВСМ).

GP Академия “Симптоми и синдроми в клиничната практика”

През 2014 година GP Академия “Симптоми и синдроми в клиничната практика” се проведе в две издания. Първият форум се състоя в периода 27–30 март 2014 г. в хотел Калина Палас гр. Трявна, а вторият- 18–21 септември 2014 г. в хотел Сол Несебър Ризорт, Несебър.

Лектори бяха: Чл.-кор. проф. Мила Власковска, Проф. Зоя Спасова, Проф. Пенка Переновска, Доц. Борислав Георгиев, Доц. Бранимир Каназирев, Доц. Елина Трендафилова, Доц. Милена Миланова, Доц. Юлиан Райнов, Д-р Весела Вичева, Д-р Георги Цигаровски, Д-р Лилия Владимирова, Д-р Милко Стоянов, Д-р Николай Бонев, Д-р Румяна Симеонова, Д-р Явор Пейчев

Научно-практически форум

„ФАРМАКОТЕРАПИЯ 2015”

В рамките на форума се проведоха три модула:

Модул 1 Диагностика и терапия на артериалната хипертония

Представяне и обсъждане на клинични случаи: доц. Борислав Георгиев, д-р Емил Мушанов и проф. Георги Момеков.

Модулът ще включва клинични случаи от реалния живот. Ще бъдат обсъждани случаи с новооткрита, с неконтролирана, с вторична хипертония. Ще бъде дискутирана комбинираната терапия на хипертонията и патогенетичните звена на повлияване от различните лекарствени комбинации. В хода на представянето ще бъдат обсъждани приликите и разликите между последните ръководства за диагностика и лечение на артериалната хипертония и лекарствените взаимодействия.

Модул 2 Диагностика и терапия на болни с исхемична болест на сърцето

Представяне и обсъждане на клинични случаи: доц. Елина Трендафилова, д-р Николай Бонев и гл. асистент д-р Румяна Симеонова.

Модулът ще включва клинични случаи на болни със стабилна стенокардия, с остър коронарен синдром и проследяване и контрол след дехоспитализация на болните след преживян миокарден инфаркт. Ще бъде дискутиран изборът на терапия и профилактичните стратегии с антиисхемични, липидопонижаващи медикаменти, антитромбоцитни и антикоагуланти при различни категории болни с исхемична болест на сърцето. В хода на представянето ще бъдат обсъждани приликите и разликите в международните ръководства за болни с исхемична болест на сърцето.

 

Модул 3 Диагностика и терапия на болни със сърдечна недостатъчност

Представяне и обсъждане на клинични случаи: д-р Илияна Петрова, д-р Георги Цигаровски и чл.-кор. проф. Мила Власковска

 

Модулът ще включва клинични случаи на болни със сърдечна недостатъчност – с потисната и със запазена помпена функция, с левостранна и десностранна сърдечна недостатъчност. Ще бъде дискутиран диагностичния и терапевтичен подход при тези пациенти, избора на терапия и лекарствените взаимодействия.