Main menu

Лекционни модули

Cardio Events Eliquis

В периода февруари-април 2015 се проведе обучителен модул за кардиолози “Cardio Events Eliquis”. Модулът обхвана ключови 6 областни града:

♦София

♦Пловдив

♦Варна

♦Русе

♦Плевен

♦Велико Търново

,Бяха изнесени обучителни презентации от водещи лектори в областта на кардиологията. Презентациите бяха организирани в следработно, удобно време за присъстващите специалисти, с кратка но много съдържателна информация. Лекарите имаха възможност да отговарят на въпроси и да изразяват мнение с помощта на електронна система за гласуване. Лекторите, които взеха участие бяха:

♦Проф. Снежана Тишева

♦доц. Арман Постаджиян

♦доц. Борислав Георгиев

♦доц. Елина Трендафилова