Main menu

Тематични кафе-паузи

Тематичните кафе-паузи издигат събитието ви на едно ново ниво. Впечатлете гостите си като ги поставите в една по-различна и интересна обстановка, която да ги накара да си отпочинат и разтоварят за миг, преди отново да ги накарате да ангажират цялото си внимание в презентации и дискусии.