Main menu

Минали събития

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
15-18.07.2021 VII научна конференция Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания
ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
кардиолози и ендокринолози Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
18-20.06.2021 II научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания”
ХИБРИДНА
лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
3-6.06. 2021 Тева Академия “Болести на кръвоносните съдове” ОПЛ Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
14-16.05. 2021 I научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’
ОНЛАЙН
Кардиолози, онколози, специалисти по образна диагностика и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
10.04.2021 г. XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”
ОНЛАЙН
кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
19-21.03. 2021 Първа научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, фармацевти, специалисти по образна диагносика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
19-21.02.2021 Четвърта научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход“ ‚Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора‘
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, фармацевти, гастроентеролози, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
29-31.01. 2021 Четвърта научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници.Да изберем правилното решение“
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, уролози, имунолози, гастроентеролози, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози, пулмолози, фармацевти, кинезитерапевти и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
30.10-1.11. 2020 Научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
17.10.2020 Българска сърдечна и съдова асоциация в подкрепа на науката в България докторанти, специализанти, кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
24-27.09.2020 Атеросклероза
и нейните усложнения
„Контрол на риска, коморбидности и избор на терапия”
ОПЛ Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
24-27.09. 2020 V национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Невъзможното вчера, възможното днес”

ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОПЛ, педиатри, детски пулмолози,невролози, ендокринолози, кардиолози, гастроентеролози, офталмолози,оториноларинголози, неонатолози, генетици, фармацевти,
специалисти по образна диагностика, онкохематолози и психиатри
Фондация Логартис и Арбилис
17-20.09. 2020 Училище Кардиология КЛАПНИ ПОРОЦИ кардиолози Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
11-13.09. 2020 Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”

ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОПЛ, интернисти, ендокринолози,кардиолози, нефролози, хепатолози, гастроентеролози, педиатри,дерматолози, фармацевти, специалисти по: образна диагностика, хранене, съдови заболявания Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
30.07-2.08. 2020 Шеста научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностикатаи лечението на сърдечните и съдовите заболявания 2020” кардиолози и ендокринолози Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
21-23.02.2020 Трета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници” ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, невролози, уролози, имунолози, фармацевти, гастро-ентеролози, дерматолози, кинезитерапевти, специалисти по: образна диагностика, хранене, съдови заболявания Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
01.02.2020 Актавис – Фьоникс Академия за фармацевти „Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“ фармацевти Арбилис
18.01.2020 Актавис – Фьоникс Академия за фармацевти „Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“ фармацевти Арбилис
21.12.2019 Актавис – Фьоникс Академия за фармацевти „Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“ фармацевти Арбилис
14.12.2019 Актавис – Фьоникс Академия за фармацевти „Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“ фармацевти Арбилис
29-30.11.2019 X Юбилейна научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” кардиолози, ендокринолози, ОПЛ и невролози Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
26-29.09.2019 IХ Научно-практическа конференция „ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ. „Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика” кардиолози, пулмолози, ендокринолози, невролози, ОПЛ, анестезиолози, хирурзи Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
4-7.07.2019 5 Научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностикатаи лечението на сърдечните и съдовите заболявания”. кардиолози и ендокринолози Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
30.05-02.06.2019 Училище Kардиология “ХРОНИЧНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО” кардиолози,невролози Фондация Академия-Кардиология
15-19.05.2019 Втора научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”. ОПЛ АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ, ФОНДАЦИЯ “ЛОГАРТИС”
18-21.04.2019 Училище Kардиология “КАРДИОРЕНАЛЕН СИНДРОМ” кардиолози,невролози Фондация Академия-Кардиология
11-14.04.2019 Четвърта национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика” ОПЛ и педиатри Фондация Логартис и Арбилис
22-24.02.2019 Втора Научно-практическа конференция “Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници” ОПЛ АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
30.11-01.12.2018 Девета Научна конференция на БССА: Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология кардиолози, ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
16-18.11.2018 Пета национална конференция по сексуална медицина уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, ОПЛ Българска асоциация по сексуална медицина, Арбилис
11-14.10.2018 ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ – приоритети на съвременното здравеопазване ОПЛ, специалисти Арбилис, Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис
05.07-08.07.2018  Четвърта научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдови заболявания” кардиолози АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ “АКАДЕМИЯ КАРДИОЛОГИЯ”
22-24.06.2018 Училище кардиология и неврология на тема: „Профилактика на съдовите заболявания – коронарна, мозъчно-съдова и периферна артериална болест” ОПЛ, кардиолози, невролози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
31.05-3.06.2018 Училище Kардиология и Неврология „ПРОФИЛАКТИКА НА СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ – КОРОНАРНА, МОЗЪЧНО-СЪДОВА И ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ “ кардиолози,невролози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
10.05-13.05.2018 Училище кардиология на тема: „КАРДИОРЕНАЛЕН СИНДРОМ“. кардиолози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
19.04-22.04.2018 „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижа”. ОПЛ и педиатри Фондация Логартис и Арбилис
30.03-31.03.2018 Осма Научна конференция на Българска Сърдечнa и Съдова Асоциация “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” кардиолози, ОПЛ Българска сърдечно и съдова асоциация
30.03-01.04.2018

 

Научно-практическа конференция
Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници
ОПЛ  АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
9.03-11.03.2018 Кардиоплатформа+ „Артериална хипертония/дислипидемия – свързващото звено между сърдечно-съдовите и  мозъчно-съдови заболявания“” кардиолози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
24.11-25.11.2017 Седма научна конференция “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” кардиолози,пулмолози, ендокринолози, невролози,онколози, ОПЛ БЪЛГАРСКА СЪРДОЧНО СЪДОВА АСОЦИАЦИЯ
5.10-8.10.2017 От науката до леглото на болния 2017 кардиолози,пулмолози, ендокринолози, невролози,онколози, ОПЛ АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
06-09.07.2017 Научна конференция “Факти, противиречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания” кардиолози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
18-21.05.2017 Училище Кардиология “Поведение при болни с остра и хронична сърдечна недостатъчност” кардиолози, ОПЛ ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
21-23.04. 2017 Кардиоплатформа “Артериална хипертония и контрол на сърдечно-съдов риск” кардиолози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
31.03-02.04.2017 Втора национална педиатрична конференция “Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст” педиатри, ОПЛ и фармаколози АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-АКРДИОЛОГИЯ, ФОНДАЦИЯ ЛОГАРТИС
01.04.2017 Научно-практическа конференция “Нови хоризонти в лечението на артериалната хипертония” кардиолози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
25.03.2017 Научно-практическа конференция “Нови хоризонти в лечението на артериалната хипертония”  кардиолози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
17.03-18.03 2017  Интерактивна дискусия “От науката към практиката”  кардиолози, ОПЛ БССА
  25-27 ноември 2016  Шеста научна конференция на БССА “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”  кардиолози БССА
  18-20 ноември 2016  Четвърта научна конференция на БАСМ  уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, ОПЛ и др. АРБИЛИС, БАСМ
 29.09.-02. 10.2016  Второ издание на II Научна конференция “Факти, противиречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания”   кардиолози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
 7-10 юли 2016   II Научна конференция “Факти, противиречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания”  кардиолози ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
26-29 май 2016 Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст “От генетичния анализ до здравото дете”  педиатри, ОПЛ Фондация Логартис
 26-29 май 2016 Училище кардиология „Биомаркери при сърдечно-съдовите заболявания“  кардиолози  Фондация “Академия Кардиология”
  25–26 март 2016  Практическа дискусия “От науката към практиката”  Кардиолози, ОПЛ  БССА
 27–29 ноември 2015  V Научна конференция на БССА “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”  Кардиолози  БССА
 2–4 октомври 2015  VII Научна конференция “От науката до леглото на болния” – “От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести”  Кардиолози Фондация “Академия Кардиология”
 9-12 юли 2015  Научна конференция
“Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдови заболявания”
Кардиолози Фондация “Академия Кардиология”
 27-29 март 2015  Четвърта научна конференция на БССА
„Съвременни акценти в сърдечната и съдова патология”
Кардиолози, общопрактикуващи
лекари
 Българска сърдечна и съдова асоциация
 7-9 ноември 2014  Трета национална конференция по сексуална медицина  Всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на сексуалната медицина  Българската асоциация по сексуална медицина
18-21 септември 2014 GP Академия “Симптоми и синдроми в клиничната практика” ОПЛ Фондация „Академия-Кардиология”
05-08 юни 2014 Училище Кардиология “Усложнения на миокардния инфаркт” Кардиолози Фондация „Академия-Кардиология”

24-26       апр. 2014

Кардиоплатформа

“Артериална  хипертония”

Кардиолози Фондация „Академия-Кардиология”
28-30 ноември 2014 Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдова патология” Кардиолози, общопрактикуващи
лекари
Българска сърдечна и съдова асоциация
11–12 април 2014 Училище Кардиология
Сърдечна честота, бета-блокери и сърдечно-съдови заболявания
Кардиолози, общопрактикуващи лекари Фондация „Академия-Кардиология”
14–16 март 2014 II Научна конференция на БССА 
„Лечението на сърдечните и съдовите заболявания – екипна дейност”
Кардиолози, общопрактикуващи лекари Българска сърдечна и съдова асоциация
7–8 март 2014 Училище Кардиология
Приложение на бета-блокерите в медицината
Кардиолози, общопрактикуващи лекари Фондация „Академия-Кардиология”
29 ноември – 1 декември 2013 I Национална конференция на Българска сърдечна и съдова асоциация Кардиолози, общопрактикуващи лекари Българска сърдечна и съдова асоциация
1–3 ноември 2013 ІІ Национална конференция по сексуална медицина
Кардиолози, общопрактикуващи лекари Българска асоциация по сексуална медицина
3–6 октомври 2013 г. VI Научна конференция
От науката до леглото на болния

„От патогенезата през диагнозата до прогнозата”
Кардиолози, общопрактикуващи лекари Фондация „Академия-Кардиология”, Арбилис

Предстоящи събития >>