Main menu

Минали събития

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
8-9.10.2021 г. XII Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”
ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
30.09-02.10.2021 Х Научно-практическа конференция “От науката до леглото на болния – Новите реалности в условията на пандемия”
ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ОПЛ, педиатри, пулмолози, невролози, ендокринолози, кардиолози, гастроентеролози, хирурзи, специалисти по образна диагностика, онкохематолози, фармацевти, анестезиолози и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
9-12.09.2021 I научна конференция „COVID-19 през 20-21”
ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Логартис и Арбилис
15-18.07.2021 VII научна конференция Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания
ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
кардиолози и ендокринолози Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
18-20.06.2021 II научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания”
ХИБРИДНА
лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
3-6.06. 2021 Тева Академия “Болести на кръвоносните съдове” ОПЛ Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
14-16.05. 2021 I научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’
ОНЛАЙН
Кардиолози, онколози, специалисти по образна диагностика и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
10.04.2021 г. XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”
ОНЛАЙН
кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
19-21.03. 2021 Първа научно-практическа конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, фармацевти, специалисти по образна диагносика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
19-21.02.2021 Четвърта научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход“ ‚Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора‘
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, фармацевти, гастроентеролози, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
29-31.01. 2021 Четвърта научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници.Да изберем правилното решение“
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, уролози, имунолози, гастроентеролози, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози, пулмолози, фармацевти, кинезитерапевти и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
30.10-1.11. 2020 Научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
17.10.2020 Българска сърдечна и съдова асоциация в подкрепа на науката в България докторанти, специализанти, кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
24-27.09.2020 Атеросклероза
и нейните усложнения
„Контрол на риска, коморбидности и избор на терапия”
ОПЛ Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
24-27.09. 2020 V национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Невъзможното вчера, възможното днес”

ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОПЛ, педиатри, детски пулмолози,невролози, ендокринолози, кардиолози, гастроентеролози, офталмолози,оториноларинголози, неонатолози, генетици, фармацевти,
специалисти по образна диагностика, онкохематолози и психиатри
Фондация Логартис и Арбилис
17-20.09. 2020 Училище Кардиология КЛАПНИ ПОРОЦИ кардиолози Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
11-13.09. 2020 Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”

ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОПЛ, интернисти, ендокринолози,кардиолози, нефролози, хепатолози, гастроентеролози, педиатри,дерматолози, фармацевти, специалисти по: образна диагностика, хранене, съдови заболявания Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
30.07-2.08. 2020 Шеста научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностикатаи лечението на сърдечните и съдовите заболявания 2020” кардиолози и ендокринолози Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
21-23.02.2020 Трета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници” ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, невролози, уролози, имунолози, фармацевти, гастро-ентеролози, дерматолози, кинезитерапевти, специалисти по: образна диагностика, хранене, съдови заболявания Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
01.02.2020 Актавис – Фьоникс Академия за фармацевти „Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“ фармацевти Арбилис
18.01.2020 Актавис – Фьоникс Академия за фармацевти „Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“ фармацевти Арбилис
21.12.2019 Актавис – Фьоникс Академия за фармацевти „Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“ фармацевти Арбилис
14.12.2019 Актавис – Фьоникс Академия за фармацевти „Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика“ фармацевти Арбилис
29-30.11.2019 X Юбилейна научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” кардиолози, ендокринолози, ОПЛ и невролози Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
26-29.09.2019 IХ Научно-практическа конференция „ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ. „Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика” кардиолози, пулмолози, ендокринолози, невролози, ОПЛ, анестезиолози, хирурзи Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
4-7.07.2019 5 Научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностикатаи лечението на сърдечните и съдовите заболявания”. кардиолози и ендокринолози Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
30.05-02.06.2019 Училище Kардиология “ХРОНИЧНА КОРОНАРНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО” кардиолози,невролози Фондация Академия-Кардиология
15-19.05.2019 Втора научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване”. ОПЛ АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ, ФОНДАЦИЯ “ЛОГАРТИС”
18-21.04.2019 Училище Kардиология “КАРДИОРЕНАЛЕН СИНДРОМ” кардиолози,невролози Фондация Академия-Кардиология
11-14.04.2019 Четвърта национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика” ОПЛ и педиатри Фондация Логартис и Арбилис
22-24.02.2019 Втора Научно-практическа конференция “Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници” ОПЛ АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ

Предстоящи събития >>