Main menu

Фирмени симпозиуми

TRITACE (Ramipril) – един различен АСЕ-инхибитор

През юни 2002 г. Арбилис организира симпозиум  за 350 участника на AVENTIS PHARMA на тема: “TRITACE (Ramipril) – един различен АСЕ-инхибитор”.

Renapril
През юни 2002 г. БАЛКАНФАРМА ХОЛДИНГ АД възложи на Арбилис организирането на симпозиум за Renapril на който присъстваха 650 участника.

Lipopres
През октомври 2003 г. Арбилис организира симпозиум за Lipopres на БАЛКАНФАРМА ХОЛДИНГ АД, на който присъстваха 800 участника.

Регионални симпозиуми на Пфайзер
През 2004 г. ТП „ПФАЙЗЕР” възложи на АРБИЛИС организирането на регионални симпозиуми в някои градове на страната.

Регионални симпозиуми на БАЛКАНФАРМА ХОЛДИНГ АД
През октомври 2004 г. БАЛКАНФАРМА ХОЛДИНГ АД отново възложи на Арбилис организирането на симпозиум за Linipril, Renapril и Co-Renapril за 800 участника.

Vivace
През декември 2005 г. Арбилис организира симпозиум за Vivace на „АКТАВИС” АД за 300 участника.

През декември 2005 г. Арбилис организира фирмен симпозиум и коктейл на ТП “АБОТ ЛАБОРАТОРИС” за 200 участника.

От съдова регулация до кардио-метаболитен контрол
През септември 2005 г. Арбилис организира симпозиум “От съдова регулация до кардио-метаболитен контрол” на “АКВАХИМ” ЕООД в градовете София, Варна и Пловдив за общо 1000 души.

Заедно срещу рака за по-добър живот
През януари 2006 г. АРБИЛИС организира симпозиум „Заедно срещу рака за по-добър живот” на “АКВАХИМ” ЕООД за 50 участника.

Проучването ASCOT – значение за клиничната практика
През февруари 2006 г. Арбилис организира Симпозиум “Проучването ASCOT – значение за клиничната практика” на ТП „ПФАЙЗЕР” в София, Трявна и Слънчев Бряг. На симпозиумите присъстваха над 300 участника.

Насоки за поведение при пневмонии, придобити в обществото
През февруари 2007 от БДББ, ТП “АБОТ ЛАБОРАТОРИС” бе възложено на АРБИЛИС организирането на Работна среща “Насоки за поведение при пневмонии, придобити в обществото” в град Трявна за 120 участници.

Кардио-метаболитен контрол на високо-рискови пациенти
През февруари 2007 АРБИЛИС организира Симпозиум “Кардио-метаболитен контрол на високо-рискови пациенти” на “АКВАХИМ” ЕООД в град Гоце Делчев. На събитието присъстваха 50 участника.

Въвеждане на съвременни валидирани методи за мониторинг на химичните (неорг.) и микробиологичните показатели на питейната вода, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. През април 2007 “АКВАХИМ” ЕООД възложи на АРБИЛИС организирането на Семинар „Въвеждане на съвременни валидирани методи за мониторинг на химичните (неорг.) и микробиологичните показа-тели на питейната вода, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели” в София за 65 участника.

Възможности за кардио-метаболитен Контрол при пациенти с висок сърдечно-съдов риск
През юни 2007 г. Арбилис организира симпозиум “Възможности за кардио-метаболитен Контрол при пациенти с висок сърдечно-съдов риск” на “АКВАХИМ” ЕООД. Събитието се проведе във Варна и на него присъстваха 150 участника.