Main menu

ПОЛИТИКА на „АРБИЛИС” ООД

Основната цел на ръководството и екипа на „АРБИЛИС” ООД e фирмата да се наложи и задържи като търсен, надежден и предпочитан партньор при извършване на дейности по:

Рекламна дейност, издателска дейност, организиране на форуми, организиране на обучения за презентационни умения, продуцентска и ПР дейност, сделки с интелектуална собственост, мейлинг, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност. Администриране на НПО.

Просперитетът, конкурентоспособността и завоюваните пазарни позиции от „АРБИЛИС” ООД са постижения, постигнати благодарение на нашия професионализъм, точна преценка за пазара и иновативно мислене,предвиждащо очакванията на клиента. Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура.

Тази цел можем да постигнем чрез непрекъснато развитие и подобряване на процесите, чрез прилагане на Система за управление, изградена съгласно ISO 9001:2015. В тази връзка, Ръководството на „АРБИЛИС” ООД поема следните ангажименти:
• да предоставя продукти при постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни, свързани с качеството на продуктите и услугите;
• да определи и периодично да разглежда всички изисквания – собствени, клиентски и изисквания на други заинтересовани страни, свързани със системата за управление;
• да определи контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението, както и промените в тях;
• да определи рисковете и възможностите за бизнес процесите, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите за бизнес процесите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия, в зависимост от оценката на риска;
• да удовлетворява напълно изискванията на клиентите, използвайки компетентността и опита на екипа, както и избирайки надеждни външни специалисти и подизпълнители;
• непрекъснато да подобрява процесите по изпълнение на дейността, на компетентността на служителите, на инфраструктурата и използваното оборудване, и на системата за управление като цяло;
• да познава и прилага изискванията на приложимите национални и международни нормативни документи;
• ежегодно да определя конкретни измерими цели, при провеждането на прегледите от ръководството;
• да разгласява настоящата политика сред служителите на дружеството и да насърчава техния принос за изпълнението ѝ.

Генералният мениджър/ПР са отговорни за внедряването и поддържането на настоящата Политика и поемат ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на система за управление.

Всички служители са пряко отговорни за прилагането на Политиката и гарантират нейното изпълнение.

При необходимост политиката се предоставя и на външни заинтересовани страни.

Политиката се преглежда минимум веднъж годишно, при провеждането на прегледа от ръководството.

Като Генерален мениджър на „АРБИЛИС” ООД
ДЕКЛАРИРАМ
личното си участие и ангажимент за поддържане и непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на „АРБИЛИС” ООД и за прилагането на настоящата политика по качество.

21.05.2019 г.
София

Генерален мениджър на „Арбилис” ООД:
Иван Батаклиев

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.