Main menu

Регистрация за V Научна конференция на БССА “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Можете да използвате нашата регистрационна форма, за да се регистрирате за

V Научна конференция на БССА
“Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Моля, попълнете поне един от адресите, посочени по-долу.

Лични данни
Контактна информация
Домашен адрес
Служебен адрес
Данни за фактура
V Научна конференция на БССА "Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология"
1Ранната регистрация е до 20 ноември 2015 г. 2Регистрацията на място е на 27–29 ноември 2015 г. на регистрационното бюро във фоайе зала 6, НДК, София. Забележка: Регистрацията за членове на асоциацията, студенти, специализанти, докторанти и пенсионери е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.