Main menu

Предстоящи събития

 

 

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
11-14.10.2018 ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ – приоритети на съвременното здравеопазване ОПЛ, специалисти Арбилис, Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис
16-18.11.2018 Пета национална конференция по сексуална медицина уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, ОПЛ Българска асоциация по сексуална медицина, Арбилис
30.11-01.12.2018 Девета Научна конференция на БССА: Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология кардиолози, ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис

<< Минали събития