Main menu

Предстоящи събития

 

 

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
26-29.09.2019 IХ Научно-практическа конференция „ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ. „Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика”. кардиолози, пулмолози, ендокринолози, невролози, ОПЛ, анестезиолози, хирурзи Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
29-30.11.2019 X Юбилейна научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”. кардиолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
23-26.04.2020 V национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Невъзможното вчера, възможното днес” ОПЛ и педиатри Фондация Логартис и Арбилис

<< Минали събития