Main menu

Предстоящи събития

<< Минали събития

Дата
Форуми 2020 г.
Предназначен за
Организатор
11-13.09. 2020 Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване” ОПЛ, интернисти, ендокринолози,кардиолози, нефролози, хепатолози, гастроентеролози, педиатри,дерматолози, фармацевти, специалисти по: образна диагностика, хранене, съдови заболявания Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
1-4.10. 2020 V национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Невъзможното вчера, възможното днес” ОПЛ, педиатри, детски пулмолози,невролози, ендокринолози, кардиолози, гастроентеролози, офталмолози,оториноларинголози, неонатолози, генетици, фармацевти,
специалисти по образна диагностика, онкохематолози и психиатри
Фондация Логартис и Арбилис
17.10.2020 Българска сърдечна и съдова асоциация в подкрепа на науката в България докторанти, специализанти, кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
30.10-1.11. 2020 Научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания” лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
27-28.11. 2020 XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис