Main menu

Предстоящи събития

 

 

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
30.03-31.03.2018 Осма Научна конференция на Българска Сърдечнa и Съдова Асоциация “Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” кардиолози, ОПЛ Българска сърдечно и съдова асоциация
30.03-01.04.2018

 

Научно-практическа конференция
Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници
ОПЛ  АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
19.04-22.04.2018 Трета национална педиатрична конференция на тема „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижа“ педиатри АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ ЛОГАРТИС
05.07-08.07.2018  Четвърта научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдови заболявания” кардиолози АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ “АКАДЕМИЯ КАРДИОЛОГИЯ”
11.10-14.10.2018 ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ – приоритети на съвременното здравеопазване ОПЛ, специалисти АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ, ФОНДАЦИЯ ЛОГАРТИС

<< Минали събития