Main menu

Предстоящи събития

<< Минали събития

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
29-31.01. 2021 Четвърта научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници.Да изберем правилното решение“
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, уролози, имунолози, гастроентеролози, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози, пулмолози, фармацевти, кинезитерапевти и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
19-21.02.2021 Четвърта научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – клинични проучвания или емпиричен подход“ ‚Безопасност и ефикасност за здравето на младите хора‘
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, фармацевти, гастроентеролози, специалисти по образна диагностика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
19-21.03. 2021 Първа научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”
ОНЛАЙН
ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, фармацевти, специалисти по образна диагносика, специалисти по хранене, специалисти по съдови заболявания, дерматолози и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
14-16.05.2021 I научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’
ОНЛАЙН
Кардиолози, онколози, специалисти по образна диагностика и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
27-28.11. 2020 XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”
ОТЛОЖЕНО ЗА 2021 Г.
кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис