Main menu

Предстоящи събития

<< Минали събития

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
19-21.11.2021 I Научна конференция “Медицина на доказателствата и АНТИ-медицина на доказателствата – РЕСТАРТ в новата реалност”
ВИРТУАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
кардиолози, нефролози, ендокринолози, онколози, вирусолози, фармацевти, фармаколози, ОПЛ и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис