Main menu

Предстоящи събития

 

 

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
16-18.11.2018 Пета национална конференция по сексуална медицина уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, ОПЛ Българска асоциация по сексуална медицина, Арбилис
30.11-01.12.2018 Девета Научна конференция на БССА: Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология кардиолози, ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
22-24.02.2019 Втора Научно-практическа конференция “Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници” ОПЛ АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ
11-14.04.2019 Четвърта национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика” ОПЛ и педиатри Фондация Логартис и Арбилис

<< Минали събития