Main menu

Предстоящи събития

<< Минали събития

Дата
Форуми 2020 г.
Предназначен за
Организатор
30.10-1.11. 2020 Научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”

ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
27-28.11. 2020 XI Научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

ОТЛОЖЕНО ЗА МАРТ 2021 Г.

кардиолози, невролози, ендокринолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис