Main menu

Предстоящи събития

 

 

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
11.10-14.10.2018 ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ – приоритети на съвременното здравеопазване ОПЛ, специалисти АРБИЛИС, ФОНДАЦИЯ АКАДЕМИЯ-КАРДИОЛОГИЯ, ФОНДАЦИЯ ЛОГАРТИС
30.11-01.12.2018 Девета Научна конференция на БССА: Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология кардиолози, ОПЛ БЪЛГАРСКА СЪРДОЧНО СЪДОВА АСОЦИАЦИЯ

<< Минали събития