Main menu

Предстоящи събития

 

 

<< Минали събития

Дата
Форуми 2019 г.
Предназначен за
Организатор
26-29.09.2019 IХ Научно-практическа конференция „ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ. „Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика” кардиолози, пулмолози, ендокринолози, невролози, ОПЛ, анестезиолози, хирурзи Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
29-30.11.2019 X Юбилейна научна конференция на БССА: „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” кардиолози и ОПЛ Българска сърдечна и съдова асоциация, Арбилис
Дата
Форуми 2020 г.
Предназначен за
Организатор
21-23.02.2020 Трета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници” ОПЛ, ендокринолози, кардиолози, нефролози, хепатолози, уролози, имунолози, фармацевти, гастро-ентеролози, дерматолози, кинезитерапевти, специалисти по: образна диагностика, хранене, съдови заболявания Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
23-26.04.2020 V национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Невъзможното вчера, възможното днес” ОПЛ, педиатри, детски пулмолози,невролози, ендокринолози, кардиолози, гастроентеролози, офталмолози,оториноларинголози, неонатолози, генетици, фармацевти,
специалисти по образна диагностика, онкохематолози и психиатри
Фондация Логартис и Арбилис
15-17.05.2020 Трета научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване” ОПЛ, интернисти, ендокринолози,кардиолози, нефролози, хепатолози, гастроентеролози, педиатри,дерматолози, фармацевти, специалисти по: образна диагностика, хранене, съдови заболявания Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
2-5.07.2020 Шеста научна конференция „Факти, противоречия, дебати в диагностикатаи лечението на сърдечните и съдовите заболявания 2020” кардиолози и ендокринолози Фондация Академия-Кардиология и Арбилис
30.10-1.11.2020 Научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания” лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис