Main menu

Предстоящи събития

<< Минали събития

Дата
Форум
Предназначен за
Организатор
14-16.05.2021 I научно-практическа конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати” ‘ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД’
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
Кардиолози, онколози, специалисти по образна диагностика и др. Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
18-20.06.2021 II научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдовите заболявания”
ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис
15-18.07.2021 VII научна конференция Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания
ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
кардиолози и ендокринолози Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис