Main menu

2012

02–04 ноември 2012

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЕКСУАЛНА МЕДИЦИНА

София

[nggallery id=1]

Октомври–декември 2012

ЛЕКЦИОНЕН МОДУЛ VIII
Актуални проблеми в терапията на сърдечно-съдовите и ендокринните заболявания.
Има ли пропаст между препоръките за диагностика и лечение и реалния живот?

[nggallery id=2]

31 май–3 юни 2012

УЧИЛИЩЕ КАРДИОЛОГИЯ
Миокардити, кардиомиопатии и вродени сърдечни малформации

КК “Златни пясъци”

[nggallery id=3]

17–20 май 2012

Фармакотерапия на сърдечно-съдовите заболявания

КК “Златни пясъци”

[nggallery id=4]

30 март –1 април 2012

УЧИЛИЩЕ КАРДИОЛОГИЯ
Бета-блокерите в сърдечно-съдовия континуум

Хисар

[nggallery id=5]

8–11 март 2012

МОДУЛ
Обучение на обучаващи на тема
“Съвременни профилактични и терапевтични подходи в кардиологията”

Боровец

[nggallery id=6]

24–26 февруари 2012

ИНОВАЦИИ В КАРДИОЛОГИЯТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ИЛИ НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Арбанаси

[nggallery id=7]

2–5 февруари 2012

V НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ”
“От клиничните препоръки към клиничната практика: Има ли пропаст между теория и практика?”

Фондация „Академия Кардиология” съвместно с Български институт по метаболитен синдром и Българска асоциация по сексуална медицина
Хисар

[nggallery id=8]